Gelişmiş Sürekli Tehditlerin Siber Güvenliğe Büyük Etkisi

Şubat 27, 2024
Gelişmiş Sürekli Tehditlerin Siber Güvenliğe Büyük Etkisi

Siber güvenlikteki son kaleyi korurken, bir yandan da köprübaşı oluşturarak ilerlemeye çalışan bir düşman ile karşı karşıyasınız. Bu düşmanın kimliği belirsiz, amaçları karmaşık ve saldırı yöntemleri son derece sofistike. Gelişmiş Sürekli Tehditler (APT), siber dünyamızın böylesine güçlü ve dirençli düşmanlarıdır.

APT nedir?

Bu üç harfli kısaltma, siber güvenlik alanında uykuları kaçıran bir tehdidin adıdır. APT’ler uzun vadeli hedef odaklı kampanyalar yürüten, devlet destekli ya da yüksek düzeyde yetenekli siber suçlu topluluklarını işaret eder.

APT Kavramının Anlaşılması

APT’ler, hedef seçilen kurum veya organizasyonlara sızma ve orada uzun süreli olarak kalma kabiliyetine sahip tehdit aktörleridir. Bu aktörlerin amacı, gizlilik içinde istihbarat toplamak, fikri mülkiyet hırsızlığı yapmak ve stratejik avantajlar elde etmektir. Ayrıca, kaynakları ve yetenekleri, dışarıdan sağlanan finansmanla desteklenen, etkili siber savaş kapasitesine sahiptirler.

Yoğun ve sofistike siber savunma stratejilerini aşma becerisine sahip APT’ler, tetikte olmayı gerektiren sürekli bir tehdit unsurudur. Geleneksel güvenlik çözümlerinin ötesine geçen, alışılmadık ve beklenmedik yöntemleri kullanarak siber güvenlik uzmanlarını sürekli tetikte tutarlar.

APT Nedir? Temel Tanımı

APT (Advanced Persistent Threat) terimi, sürekli ve hedef odaklı saldırıları gerçekleştiren yetenekli tehdit aktörlerini ifade eder.

APT saldırıları, stratejik biçimde uzun süre farkedilmeden sürdürülür ve derin izler bırakabilir.

Bu tehdit aktörleri, devlet destekli veya özel finanse edilen gruplar olabilir ve genellikle uzmanlık, kaynak ve sabır gerektiren operasyonlar düzenlerler. Amaçları çoğunlukla casusluk, sabotaj veya veri hırsızlığıdır.

APT kampanyaları, karmaşık yöntemler ve çok aşamalı saldırı vektörleri kullanarak güvenlik önlemlerini aşmayı amaçlar ve bu durum siber güvenlik uzmanları için ciddi tehdit oluşturur.

Mitre ATT&CK modelinin, APT türü korsan tehditlerinin genel yapısının anlaşılması ve bu tehditlere karşı savunma mekanizmalarının geliştirilmesinde nasıl kritik bir rol oynadığını daha derinlemesine öğrenmek için Mitre ATT&CK: Siber Tehditlerle Başa Çıkmanın Anahtarı makalemizi inceleyebilirsiniz.

APT’nin Ayırt Edici Özellikleri

APT saldırıları, önceden belirlenmiş ve yüksek değere sahip hedeflere karşı gerçekleştirilir. Sızma stratejileri, incelikle tasarlanmış ve tehdit aktörünün hedefine uygun şekilde özelleştirilir.

Bu saldırı türü, gelişmiş teknikleri ve uzun vadeli etkiyi birleştirir. Bir APT aktörü, genellikle aylar hatta yıllar sürebilen gizli ve sürdürülebilir erişim sağlamayı amaçlar. Saldırı zinciri, kullanılan kötü amaçlı yazılımdan sosyal mühendislik faaliyetlerine, yetkisiz ağ erişiminden veri sızdırmaya kadar çeşitlilik gösterir. Belirli bir APT kampanyası, sıradan bir güvenlik ihlalinden çok daha karmaşık ve çözümü zor zararlar yaratabilir.

Kullanılan yöntemler, hızlı değişim ve adaptasyon yeteneği gösterir. Bir güvenlik açığı kapatıldığında, APT aktörleri hemen başka bir yöntemle hedeflerine ulaşma yolunu bulur. Bu, onların kaynaklarını ve teknolojinin sınırlarını zorlamalarına, aynı zamanda savunmaları da etkisiz hâle getirmelerine yol açar.

APT kampanyaları, geniş çapta istihbarat toplama ve hedefe yönelik özel araştırmalar içerir. Operasyonun her aşaması, hedefin güvenlik mimarisi ve operasyonel prosedürlerine derinlemesine uyum sağlar. Bu titiz ve kişiselleştirilmiş yaklaşım, APT’nin varlık gösterdiği sistemlerde uzun süreli etkinlikleri ve belirsizlik içinde hareket etmelerini mümkün kılar, bu da onları tespit etmeyi ve karşı stratejiler geliştirmeyi son derece güçleştirir.

APT Saldırılarının Evreleri

Gelişmiş Sürekli Tehditler (APT), çok sayıda sistemli adımda ilerleyen karmaşık siber saldırılardır. Her evre, saldırganların hedeflerine ulaşmaları için kritik öneme sahiptir.

 1. İstihbarat Toplama: Hedef organizasyonun ağ yapısı, güvenlik zaafiyetleri ve çalışan bilgileri gibi istihbaratların toplanması sürecidir.
 2. Giriş Yollarının Tespiti: Saldırganlar, topladıkları bilgileri kullanarak hedef ağ içerisine sızmak için güvenlik açıklarını ve potansiyel giriş noktalarını belirler.
 3. Hedefe Sızma: Seçilen giriş noktasından hedef sisteme erişilir ve kötü niyetli faaliyetler için ilk köprü başı kurulur.
 4. Komuta ve Kontrol (C&C) Altyapısının Kurulması: Hedefin içerisinde kalıcı olmak ve dışarıdan yönetim sağlamak için komuta-kontrol sunucuları oluşturulur.
 5. İçeride Yayılma: Hedef ağ içerisindeki diğer sistemlere sızmak ve kontrol altına almak amacıyla yatay hareket gerçekleştirilir.
 6. Veri Toplama: Saldırganlar, önemli verileri toplar ve bu verileri çalmak için hazırlıklar yapar.
 7. Bilgi Sızdırma: Toplanan veriler, dışa akıtarak hedef dışındaki saldırgan kontrolündeki sunuculara taşınır.
 8. Varlığını Sürdürme: Ağ içerisindeki varlıklarının devamlılığı için, periyodik güncellemeler ve yeniden yapılanma yoluyla var olmayı sürdürürler.
 9. Ayrılma: Hedef sistemden iz bırakmadan çıkış yapılmasıdır, böylece tekrar sızmak için fırsat yaratılır. Süreç, hedef ağın derinliklerine nüfuz edilmesi ve uzun vadeli bir erişimin sağlanmasıyla devam eder.
  APT saldırıları, bu evrelerin her birinde detaylı ve çok yönlü stratejiler kullanarak siber güvenlik mekanizmalarını aşmayı ve hedefin fark edilmesi zor olan zararları ortaya çıkarır.

APT Saldırı Türleri ve Yöntemleri

APT saldırıları, oldukça organize bir yapı gösteren ve genellikle devlet destekli gruplar tarafından gerçekleştirilen iz bırakmayan operasyonlardır. Bu saldırılar, uzun vadeli istihbarat toplama faaliyetlerini ve hedef ağlara derinlemesine sızmayı hedefler.

Kullanılan yöntemler, arasında phishing (oltalama), malware yayılımı, exploit kullanımı gibi çok çeşitli teknikleri kapsar. Saldırganlar ayrıca, hassas bilgilere erişim sağlamak amacıyla sosyal mühendislik tekniklerinden ve zero-day zafiyetlerini kullanma gibi gelişmiş yöntemlerden faydalanırlar. Ayrıca, hedef alınan ağın savunmasını alt etmek için uzun süreli ve karmaşık taktik ve stratejiler kullanırlar.

APT saldırıları sıklıkla kriptografi ve steganografi yöntemlerini kullanarak faaliyetlerini gizler. Saldırganlar aynı zamanda, alışılmışın dışındaki iletişim kanallarını da kullanarak siber güvenlik sistemlerini yanıltma gayretindedirler.

Hedefli Phishing Kampanyaları

APT saldırılarının en bilindik taktiklerinden biri, hedefli phishing kampanyalarıdır. Bu saldırı türünde, saldırganlar belli bir organizasyon veya bireyi hedef alarak kişiselleştirilmiş sahte e-postalar gönderirler.

Bu kampanyalar, geniş çaplı bir araştırma ve istihbarat toplama sürecinin ardından uygulamaya konur. Organizasyonun iç yapısını, çalışanların iş ve sosyal davranışlarını detaylıca analiz eden saldırganlar, oltalama e-postalarını bu bilgilere dayandırarak oluşturur. Gerçekçi görünen bu e-postalar, genellikle meşru görünen kaynaklardan geldiği izlenimi yaratır ve alıcıları gizli bilgilerini paylaşmaya ya da kötü amaçlı bağlantılara tıklamaya teşvik eder.

Bu tür kampanyalar, genelde zararlı yazılım bulaştırma, veri çalma veya sisteme sızma gibi hedeflere yöneliktir. Oltalanan kişilerin bu tuzağa düşmesiyle, saldırganlar ağ güvenlik duvarlarını dolanabilir ve yetkisiz erişim sağlayarak gizli verilere el koyabilirler. Hassas bilgiler, ardından veya siber casusluk faaliyetlerinde kullanılabilir.

Sonuç olarak, hedefli phishing kampanyaları karmaşık APT operasyonlarının başlangıç aşaması olarak görülebilir. Saldırganlar, bu stratejiyle güvenlik önlemlerini aşmak ve ağ içerisinde gezinmeye başlamak için gerekli ilk adımı atmış olurlar. Bu nedenle güvenlik ekipleri, e-posta filtreleme ve çalışan eğitimi gibi önleyici tedbirlerle bu tür tehditlere odaklanmalı ve sürekli uyanık kalmalıdır.

Kök Kit (Rootkit) Kullanımı ve İz Bırakmama

Kök Kitler (Rootkit), sistemde derinlemesine yerleşerek tespitini zorlaştıran zararlı yazılım türleridir. Bu kötü amaçlı yazılımlar, sistem çekirdeği düzeyinde gizlenerek operasyonel iz bırakmazlar. Gelişmiş Sürekli Tehdit gruplarının (APT) en çok tercih ettiği araçlardandır; zira, bu kötü amaçlı yazılımlar ile uzun vadeli ve gizli operasyonlar yürütebilirler. Kök kitlerin amacı, gelişmiş işlevsellikleriyle erişilen sistemi uzun süre kontrol altında tutmak ve izinsiz aktivitelerde bulunmaktır.

Bu kötü amaçlı yazılımların gelişmiş özellikleri, sistem yöneticileri ve güvenlik çözümleri tarafından anında fark edilmesini engeller. Sistem logları değiştirilerek ya da silinerek iz bırakmadan sızma aktiviteleri devam ettirilir. Hatta bazen rootkit bileşenleri, güvenlik güncellemelerini taklit ederek gizlenir ve siber güvenlik yazılımlarını atlatır. Saptanmaları oldukça güç, gelişmiş rootkitler arasında kendini-camouflaj yapabilen ve otomatik güncelleme süreçlerine müdahale edebilen versiyonlar da bulunur.

Sistem içindeki varlıklarını uzun süre gizli tutabildikleri için, kök kit kullanımı APT ataklarında sıkça rastlanan bir yöntemdir. Saldırganlar, bu yöntemle hedef sistemler üzerinde kalıcı ve gizli bir erişim noktası yaratırlar. Bu sayede, istedikleri zaman sisteme sızmaya devam edebilir ve sürekli tehdit unsuru olarak kalmaya devam ederler. Saldırının bu aşamasında, kök kitler genellikle klavye vuruşlarını kaydetme, uzaktan komut ve kontrol servisleri kurma gibi işlevlerle hedefteki verilere erişimi olası kılarlar.

Kitchenbell ve diğer kök kit tespit teknolojileri, bu tehditleri belirlemek için gelişmiş analiz yöntemleri kullanır. Ancak kök kitlerin sürekli evrilen yapısı, tespit ve temizleme süreçlerini oldukça zorlaştırır. Zira, bu kötü amaçlı yazılımlar donanım seviyesinde bile etkin olabilir ve işletim sistemi yeniden kurulumu gerektirebilir. Bu durum, tespit edildiğinde dahi kök kitlerin ortadan kaldırılmasının bir o kadar zor olduğunu göstermektedir.

Bilgi güvenliği stratejilerinde kök kit tespiti ve önlenmesi özel bir önem taşır. Siber güvenlik uzmanları, bu tehditleri erken evrede belirlemek için davranış tabanlı analiz ve anomalilerin izlenmesi gibi yöntemlere başvurmalıdırlar. Yetenekli bir saldırganın bırakabileceği en küçük izi bile belirleyebilmek, öncüllük eden siber güvenlik anlayışının temel taşlarındandır.

Sosyal Mühendislik ve İçeriden Tehditler

Sosyal mühendislik saldırıları, güvenlik protokollerini manipüle etme ve bilgi sızdırma taktikleriyle kuruluş içerisine sızmayı hedefler. Bu taktikler genellikle çalışanların güvenini kazanarak yürütülür.

İçeriye yönelik saldırılar, çalışanlar tarafından kasıtlı ya da kasıtsız olarak gerçekleştirilir. Bu tür tehditler, güvenlik zafiyetlerinin en tehlikeli formlarındandır.

Güvenlik eğitimleri ve duyarlılık programları, insan odaklı bu saldırılara karşı direnci arttırmak için kritik öneme sahiptir. Eğitimlerin yanı sıra, davranış analizi ve ileri düzey kullanıcı izleme sistemleri, potansiyel iç tehditleri tanımak ve önlemek amacıyla uygulanmalıdır.

İç tehditleri tespit etmenin zorlukları, çoğu zaman mevcut güvenlik sistemlerinin geleneksel tehdit modellerine göre kurulmuş olmasından kaynaklanır. Bu nedenle, veri sızıntısını önlemek adına sürekli güncellenen davranışsal izleme algoritmalarının ve anomalileri belirleyebilecek analitik çözümlerin entegrasyonu şarttır. Ayrıca ayrıntılı erişim kontrolleri ve olay yanıt mekanizmaları, ‘içeriden gelen’ tehditlerle başa çıkmak için elzemdir.

APT saldırılarında kullanılan sosyal mühendislik taktiklerinden biri olan deepfake teknolojisinin nasıl kullanıldığını öğrenmek için Derin Sahte Görüntüler (Deepfake) Nedir ve Nasıl Yapılır? yazımıza göz atabilirsiniz.

APT’ye Karşı Savunma Stratejileri

APT türü tehditlerle mücadelede proaktif bir yaklaşım benimsemek, gereklilikten öte bir zorunluluktur. Bu kapsamda, kurumların çok katmanlı güvenlik mimarilerini entegre etmeleri ve son nokta güvenliği, ağ izleme, davranış analizi gibi çözümleri kapsamlı bir şekilde kullanmaları önerilir. Bununla birlikte, olaylara hızlı ve etkin bir yanıt verebilmek adına siber istihbaratın ve tehdit avcılığının da aktif olarak rol alması gerektiğini unutmamak gerekir.

Gelişmiş kalıcı tehditlere karşı savunma stratejisi geliştirirken, olay yanıt planlamasının her aşamasının detaylı bir şekilde oluşturulması kritik bir ağırlık taşır. Bu planların gerçek zamanlı tehdit istihbaratı ile güçlendirilmesi, tehdit avcılığı teknikleri ile pekiştirilmesi ve düzenli penetrasyon testleri ile denetlenmesi, bir organizasyonun siber savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde artırabilir. Ayrıca, kurumun siber güvenlik politikalarının, APT’leri dikkate alacak şekilde revize edilmesi ve bunlara uygun olarak sürekli güvenlik farkındalık eğitimlerinin verilmesi, savunmanın en kritik bileşenlerindendir.

Sosyal mühendislik taktiklerinin nasıl kullanıldığını ve bu tür saldırılara karşı nasıl korunabileceğinizi öğrenmek için Phishing Saldırılarına Karşı Korunma Yolları makalemizi inceleyebilirsiniz.

Çok Katmanlı Güvenlik Yaklaşımı

Tehditlerin çok yönlü doğası gerektirir.

Siber güvenlik stratejileri çok katmanlı yaklaşımın temelini oluşturur. Bu, her bir güvenlik katmanının kendi içinde güçlü olması ve aynı zamanda diğer katmanlarla etkin bir şekilde entegre edilmesini gerektirir. Saldırganların hassas verilere ulaşmalarını engellemek için, savunmanın her seviyesinde güçlü koruma mekanizmaları bulunmalıdır.

Güvenlikte derinlik stratejisi önemli bir rol oynar.

Bu strateji, saldırı yüzeyini daraltmak – yani savunma hattını öyle bir kurmak ki, bir hat safhasından geçen saldırgan bir sonraki sadede daha da zorlanır – ve her katmanda farklı savunma mekanizmalarını devreye sokmaktan geçer.

Organizasyonların gelişmiş tehditlere karşı koymalarını sağlamak için yapılandırılmış çok katmanlı koruma yaklaşımları 2024’ü itibariyle hayati önem taşımaktadır. Bu katmanlar, ağ güvenliği, kimlik ve erişim yönetimi, şifreleme, veri kaybını önleme sistemleri ve tehdit istihbaratının bir bütün olarak entegrasyonunu içermelidir.

Davranış Analizi ve Anomali Tespiti

Davranış analizi, ağ üzerindeki normal kullanıcı aktivitelerini izleyerek anomaliyi belirlemeyi amaçlar.

 1. Kullanıcı Davranış Analizi (UBA): Kullanıcıların bilgi sistemlerindeki normal hareket paternlerini öğrenmek.
 2. Ağ Davranış Analizi (NBA): Ağ trafiğindeki normal kalıpları analiz ederek potansiyel tehditleri saptamak.
 3. Sistem Davranış Analizi: İşletim sistemi ve uygulamaların norm dışı davranışlarının teşhisi.
 4. Makine Öğrenimi Modellerinin Uygulanması: Anomali tespitini otomatize etmek ve sürekli iyileştirmek için modelleme.
 5. Kapsamlı Log Analizi: Güvenlik bilgi ve olay yönetimi sistemlerinin (SIEM) veri loglarını detaylıca incelemek.
 6. Tepki Otomasyonu: Anomali algılandığında hızlı ve etkili müdahale mekanizmaları tasarlamak. Kuruluşların güvenlik mimarilerine entegre edilen bu analiz süreçleri, tehdit avcılığı faaliyetlerinin de omurgasını oluşturur.
  Anomali tespiti ve davranış analizi, sürekli evrilen APT saldırılarını erkenden tespit etmek için elzemdir.

Olaya Müdahale Planları ve Eğitimler

Gelişmiş sürekli tehditler karşısında etkin bir savunma mekanizması için olaya müdahale planları kritik öneme sahiptir.

 1. Olaya Müdahale Ekibinin Kurulması: Uzman güvenlik profesyonellerinden oluşan bir ekip oluşturulmalıdır.
 2. Rollerin ve Sorumlulukların Tanımlanması: Ekip içerisindeki her üyenin rolü ve sorumluluğu açıkça belirlenmelidir.
 3. İletişim Protokolleri: Etkili bir iletişim için protokoller ve acil durum iletişim hatları hazırlanmalıdır.
 4. Olay Tespit ve Yönetimi: Olayları tespit etme, değerlendirme ve koordinasyon süreçleri geliştirilmelidir.
 5. Eğitim ve Farkındalık Programları: Tüm personelin tehditlere karşı bilinçlendirilmesi için sürekli eğitimler düzenlenmelidir.
 6. Tatbikat ve Simülasyonlar: Gerçekçi senaryolarla düzenli aralıklarla tatbikatlar gerçekleştirilmelidir.
 7. Olayın İzlenmesi ve Raporlanması: Her olayın detaylı bir şekilde dokümante edilmesi ve raporlanması gereklidir.
 8. Sürekli İyileştirme: Her olayın değerlendirilmesiyle müdahale planlarının ve protokollerin sürekli iyileştirilmesi sağlanmalıdır. Bu süreçleri içeren detaylı olaya müdahale planları hazırlanması, kurumun tehditlere karşı hazırlıklı olmasını sağlar.
  APT saldırıları karşısında bilgi güvenliği uzmanlarının olaya hızla müdahale edebilmesi için teorik ve pratik eğitimler şarttır.

Türkiye ve APT Tehdidi

Türkiye’nin stratejik konumu ve artan bölgesel etkisi, uluslararası ilişkilerdeki dinamikleri göz önünde bulundurduğunda, APT saldırıları açısından önemli bir hedef haline gelmiştir. Siber güvenlik altyapısının sürekli güçlendirilmesi gerekliliği, devlet destekli hacker gruplarının ilerleyen teknolojiyle beraber daha sofistike saldırılara yönelebileceğinin bir göstergesidir.

Yerel ve bölgesel çıkarlar doğrultusunda hareket eden APT grupları, kritik altyapıları ve önemli kurumları hedef almaktadır. Sürekli ve gelişmiş tehdit aktörleri, senkronize ve çok katmanlı saldırı teknikleri kullanarak derinlemesine keşif yapabilir, uzun süreler boyunca fark edilmeden kurum içi ağlarda kalmayı başarabilirler. Türkiye’nin bu vektörlere karşı proaktif bir savunma mekanizması geliştirmesi ve ulusal siber güvenlik stratejilerinin ileri seviye tehditlere uyumlu şekilde evrilmesi zorunludur.

Gerçek Hayattan APT Örnekleri

APT29, yaygın olarak ‘Cozy Bear’ olarak bilinen, Rusya ile ilişkili olduğu düşünülen bir APT grubudur. ABD’li siyasi organizasyonların ağlarına sızmasıyla ün kazanmıştır.

Özellikle, 2014-2015 yılları arasında Gerçekleşen bir dizi siber saldırı, APT29’un üst düzey diplomatik kurumları hedef aldığını gösteriyor. Gelişmiş kötü amaçlı yazılım ve farklı siber casusluk teknikleri kullanarak, ağ içerisinde uzun süre gizli kalarak hassas bilgileri çalmayı başarmıştır. Bu tip saldırılar, genellikle siyasi istihbarat toplama amaçlı yürütülmekte ve devlet destekli olduklarına dair kuvvetli kanıtlar bulunmaktadır.

APT1 olarak bilinen başka bir grup ise, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na bağlı olduğu iddia edilen birimdir. Yüksek profilli kuruluşlara yönelik sofistike siber casusluk kampanyaları yürüterek, çok sayıda ticari sır ve fikri mülkiyet hırsızlığına karışmıştır.

Siber güvenlik komünitesinde oldukça tanınan Stuxnet, bir tür APT ve devlet destekli siber silahtır. İran’ın uranyum zenginleştirme programına zarar vermeyi hedefleyen bu zararlı yazılım, endüstriyel kontrol sistemlerine sızmış ve döngüsü hassas olan santrifüj makinelerini kontrol etmiştir. Stuxnet, siber güvenlik dünyasında ülkeler arası siber savaşın kapasitesini ve çıta yükselten kompleksliğini gözler önüne sermiştir.

Ulusal Siber Güvenlik ve APT ile Mücadele

Ulusal güvenlik stratejileri, APT tehditlerine karşı proaktif olmalı; istihbarat paylaşımı ve siber savunma kabiliyetlerini sürekli geliştirmelidir. Milli güvenlik birimleri, özelleşmiş ekipler oluşturarak bu tür karmaşık saldırılara karşı dirençlilik inşa etmektedir.

Siber tehdit istihbaratının önemi her geçen gün artmaktadır. Etkileşimli analitik kapasiteler, tehdit avcılığı gibi önlemlerle desteklenmektedir.

Güvenlik duvarları ve izolasyon stratejileri yetersiz kalmaktadır. Bunun yerine, davranışsal analiz ve makine öğrenimi gibi yenilikçi yöntemler ön plana çıkmaktadır.

APT tehdit gruplarına karşı, uzman ekiplerin sürekli izleme ve değerlendirme yapması gerekmektedir. Bu ekipler, anormal davranışları saptayıp, hızlı müdahale edebilmelidir.

Ani ve karmaşık saldırılar karşısında, acil müdahale ekiplerinin (CERT/CSIRT) etkinliği kritik önem taşımaktadır. Hızla değişen taktiklere adapte olabilen, esnek ve dinamik süreçler hayati rol oynamaktadır.

Son olarak, ulusal siber altyapının kritik bileşenlerine yönelik APT tehditlerini azaltmak için sürekli güncellenmesi gereken kapsamlı yasal düzenlemeler ve uluslararası iş birliği şarttır. Bu yönde yapılan anlaşmalar ve protokoller, tehditlere karşı koymada bel kemiğini oluşturmaktadır.

Türkiye’nin APT Algılama ve Tepki Kapasitesi

Türkiye, APT saldırılarına karşı algılama ve tepki kapasitesini her geçen gün güçlendiriyor. Geliştirilen yerli ve milli güvenlik çözümleri, ulusal siber güvenlik ekosisteminin temelini oluşturmaktadır.

 • Siber İstihbarat Paylaşımı: Ulusal düzeyde paylaşılan tehdit istihbaratı, APT saldırılarının erkenden tespit edilmesini sağlıyor.
 • Sürekli İzleme ve Değerlendirme: Devlet destekli kurumlar ve özel sektör, sürekli izleme ile potansiyel APT aktivitelerini gözlemliyor.
 • Acil Müdahale Ekipleri (CERT/CSIRT): Olası APT saldırılarında hızlı ve etkin tepki için hazır bekleyen uzman ekipler mevcut.
 • Davranışsal Analiz ve Makine Öğrenimi: Anormal davranışları saptayarak proaktif müdahalenin yolunu açıyor.

Özellikle kritik altyapıları korumak için yerli siber güvenlik araçlarının kullanımı, APT’lerin etkisini azaltmada önemli bir rol oynamaktadır.

Ani ve gelişmiş tehditler karşısında, Türkiye’nin acil durum tepki süreçleri esneklik göstermekte, dinamik yapılar gelişen tehditlere hızla adapte olmaktadır.

Gelişmiş Sürekli Tehdit ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

APT (Advanced Persistent Threat) nedir?

APT, uzun süreli ve hedef odaklı saldırılar gerçekleştiren yetenekli tehdit aktörlerini ifade eder. Genellikle devlet destekli veya özel finanse edilen gruplar tarafından yönetilir ve casusluk, sabotaj veya veri hırsızlığı gibi amaçlarla karmaşık saldırılar düzenlerler.

APT saldırılarının belirgin özellikleri nelerdir?

APT saldırıları, önceden belirlenmiş ve yüksek değere sahip hedeflere karşı yapılır. Uzun vadeli ve gizli erişim sağlama, karmaşık ve çeşitlendirilmiş yöntemler kullanma ve sürekli adaptasyon gösterebilme yeteneği ile karakterizedir.

APT saldırılarının evreleri nelerdir?

APT saldırıları, istihbarat toplama, giriş yollarını belirleme, hedefe sızma, komuta ve kontrol altyapısının kurulması, içeride yayılma, veri toplama, bilgi sızdırma, varlığını sürdürme ve ayrılma gibi çok sayıda sistematik adımdan oluşur.

APT saldırılarına karşı savunma stratejileri nelerdir?

Etkili APT savunma stratejileri arasında çok katmanlı güvenlik mimarileri, son nokta güvenliği, ağ izleme, davranış analizi, tehdit avcılığı ve düzenli penetrasyon testleri yer alır. Ayrıca, sürekli güvenlik eğitimleri ve olaya müdahale planları da kritik öneme sahiptir.

Türkiye’nin APT tehditlerine karşı algılama ve tepki kapasitesi nasıl?

Türkiye, yerli ve milli güvenlik çözümleri geliştirerek ve sürekli izleme, tehdit istihbaratı paylaşımı, davranışsal analiz ve acil müdahale ekipleri (CERT/CSIRT) ile donatarak APT saldırılarına karşı algılama ve tepki kapasitesini sürekli güçlendiriyor.

Faruk Ulutaş

Faruk Ulutaş, siber güvenlik alanında derinlemesine bir uzmanlıkla donanmış bir bilgisayar mühendisidir. Kapsamlı programlama diline hakimiyeti ve geniş tecrübesi ile çeşitli siber güvenlik projelerinde yer alıp başarılı sonuçlar elde etmiştir. Çeşitli hackathon, kodlama maratonları ve Capture The Flag (CTF) yarışmalarında, hem yurt içinde hem de yurt dışında, gösterdiği üstün performansla sıkça ön plana çıkmıştır. Ayrıca, küresel ölçekte faaliyet gösteren bazı büyük şirketlerin siber güvenlik sistemlerinde kritik güvenlik açıklıklarını başarıyla belirlemiştir. Üstlendiği projelerde kullanıcı güvenliğini sağlamak ve siber saldırılara karşı koymak için çözüm üretme konusunda büyük bir yetenek sergilemiştir. Ulutaş, CyberSkillsHub üzerindeki rolü ile birlikte, öğrencilere kendi deneyimlerini ve bilgilerini aktararak siber güvenlik konusunda yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.