STP (Spanning Tree Protocol) Nedir ve Nasıl Çalışır?

Mayıs 16, 2024
STP nedir?

Ağ yapınızın stabilitesi ve mac adresi filtreleme gibi özellikler ne derece önemlidir sizin için?

Yüksek trafikli ve karmaşık ağ yapılarında, ağ cihazları arasındaki veri alışverişi sırasında oluşabilecek döngüler felaketlere yol açabilir. Bu problemleri önleyen temel bir çözüm mekanizma olarak Spanning Tree Protocol (STP Protokolü) ön plana çıkmaktadır.

STP, ağ üzerindeki döngüleri tespit edip engelleyen, böylece veri paketlerinin tekrarlayan yollar üzerinde sıkışıp kalmalarını önleyen bir ağ protokolüdür. Bu yapısal süreklilik sayesinde, ağın düzgün çalışmasını ve istikrarlı bir iletişim akışını garanti altına alan bir çapa rolünü üstlenir.

Protokolün işleyiş mekanizması nedir?

STP (Spanning Tree Protocol) Temelleri

STP Protokolü, Ethernet şebekelerinde halka oluşumunu engelleyerek kablolama yapısının getirdiği ağ esnekliğini sağlayan bir protokoldür. Ağdaki tüm bağlantı yollarını keşfettikten sonra, veri paketlerinin çakışmasını ve ağ hatalarını önler. Bunun için aktif ve yedek yolları belirler.

Bu yolların belirlenmesi, öncelik değerleri ve köprü kimliği gibi parametrelere bağlıdır. Protokol, Layer 2’de (Veri Bağlantı Katmanı) çalışır ve Switch’leri ağ içerisindeki veri trafiğini yönlendiren köprüler olarak kullanır. Ağ içindeki döngüleri tespit eder ve en uygun yolu seçer.

STP’nin temel amacı, veri paketi dolaşımını en verimli şekilde optimize etmektir. Bu, ağın geneline yayılan fazlalık ve karışıklığı önler, cihazlar arasındaki iletişimi güvenilir hale getirir.

Tanım ve Amacı

Yakınsama süresini kısaltmak için tasarlanan STP (Spanning Tree Protocol), Ethernet ağlarında döngü oluşumunu engelleyerek veri iletiminin düzenli yapılmasını sağlayan bir protokoldür.

STP olmadan ağlar döngüsel yollar yüzünden çökme riski ile karşı karşıya kalabilir.

Bu protokol, veri paketlerinin gereksiz yere çakışmasını ve ağ trafiğin karışık bir yapıya bürünmesini önlemek amacıyla dizayn edilmiştir. İşlevsel olarak ağda loop’ların oluşmasını tespit eder ve engeller, bu sayede veri paketleri belirlenmiş en uygun yollardan akar.

STP Protokolü’nün kullanımı, ağdaki tüm düğümlerin sorunsuz iletişim kurabilmesi için hayati öneme sahiptir; ağın performansını ve güvenilirliğini arttırarak sistemde verimliliği maksimize eder. Bu algoritmalar sayesinde, ağ yönetiminde karmaşıklık önemli ölçüde azalırken, arızalara karşı direnç artar.

Tarihsel Gelişim ve Standartlar

Spanning Tree Protocol (STP), ilk olarak 1985 yılında Dr. Radia Perlman tarafından icat edilmiştir. Bu protokol, Ethernet tabanlı ağlarda köprüleme (bridging) işlemlerinde döngüleri önleyici bir yöntem olarak geliştirilmiştir.

1985’te yayımlanan orijinal STP, IEEE 802.1D standardı olarak kabul edilmiştir. Bu standard, ağ teknolojilerinin gelişimiyle birlikte sürekli olarak güncellenmiştir.

1990 yılında, STP’nin iyileştirilmiş bir versiyonu olan Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), IEEE 802.1w standardı ile tanıtıldı. RSTP, orijinal STP’ye göre çok daha hızlı bir yeniden yapılanmaya sahiptir.

Bir diğer önemli gelişme ise, çoklu spanning tree yapılarını destekleyen Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) oldu. MSTP, IEEE 802.1s standardı olarak 2002 yılında ortaya çıktı.

Günümüzde, karmaşık ağ yapılarında daha verimli bir yönetim ve yakınsama süreçlerini daha hızlandırmak adına, Enhanced Spanning Tree (ESTP) gibi yeni protokoller üzerinde de çalışmalar devam etmektedir. Bu tür yenilikler, ağların evrimleşen gereksinimlerine hızlı bir şekilde adapte olabilmeleri için önemlidir.

Modern ağ yönetim teknikleri ve araçları hakkında daha fazla bilgi almak için ‘Kafka Siber Güvenliğinde Kullanım Örnekleri‘ başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Son olarak, STP’nin farklı implementasyonları, kablolama tekniklerinin gelişimi ve genişleyen ağ yapısındaki çeşitlilik göz önünde bulundurularak, bu protokollerin uyum içinde çalışması ve güvenilir bir ağ performansı sunması için yeni standartlar oluşturulmaya devam edilmektedir.

Temel Terimler ve Kavramlar

Spanning Tree Protocol (STP), ağ içindeki döngüleri önlemek ve veri paketlerinin kararlı bir şekilde iletilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış bir protokoldür.

 1. Bridge Protocol Data Unit (BPDU): Ağdaki switch’ler arası iletişim için kullanılan kontrol mesajlarıdır.
 2. Root Bridge: Ağdaki en düşük benzersiz kimliğe sahip ve veri iletiminde merkezi nokta olarak işlev gören ana switch’tir.
 3. Designated Port: Her ağ segmentindeki en düşük maliyetli yolu temsil eden ve frame’leri ileten porttur.
 4. Non-Designated Port: Tasarlanmış port dışında kalan ve STP tarafından bloke edilen porttur.
 5. Port Cost: Bir bağlantının root bridge’e ulaşma maliyetini ifade eder ve yol belirleme sürecinde kullanılır.
 6. Port Priority: Portların öncelik sırasını belirlemek için kullanılan değerdir.
 7. Port State: Bir portun geçirgenliğini belirten durumdur; örneğin listening, learning, forwarding veya blocking.
 8. Topology Change Notification (TCN): Ağ topolojisinde bir değişiklik olduğunda diğer switch’lere bilgi gönderen sinyaldir.
  STP’nin sağlam yapısı ve dinamik adaptasyon kabiliyeti, büyük ölçekli ağ yapılarında temel bir güvenlik unsuru olarak öne çıkar. STP algoritmasının temelindeki karar mekanizmaları ve yakınsama süreci, ağ topolojisi değişikliklerine karşı hızlı ve etkin tepkiler üretmek üzere dizayn edilmiştir. Bu, ağın sürekliliğini ve verimliliğini doğrudan etkileyen faktörlerdendir.

Ağ güvenliğinin temel unsurları hakkında daha fazla bilgi için ‘Ağ Güvenliği Nedir: Basit ve Açıklayıcı Kılavuz‘ makalemizi inceleyebilirsiniz.

Spanning Tree Protokolünün Çalışma Prensibi

Spanning Tree Protokolü (STP), ağdaki potansiyel döngüleri önlemek için tasarlanmıştır. Ağdaki tüm anahtarlar (switch), ‘root bridge’ olarak adlandırılan merkezi bir anahtarı otomatik olarak seçer. Root bridge, en düşük kimlik numarasına (ID) sahip anahtar olarak belirlenir ve ağın temelini oluşturur. Daha sonra her anahtar, root bridge’e en kısa yoldan ulaşan portunu belirler ve bu ‘root port’ olarak adlandırılır. Diğer portlar arasında yapılan karşılaştırma ile ‘designated portlar’ seçilir ve ağdaki her segmenti temsil eder. Belirlenen bu hiyerarşi sayesinde, ağdaki veri paketlerinin root bridge’e en etkin yoldan ulaşması sağlanırken, olası döngülerin oluşumu engellenir ve ağ trafiği düzenlenir. Bu süreçler ve alınan kararlar, Bridge Protocol Data Units (BPDU) adı verilen kontrol mesajlarının sürekli olarak alışverişinde yansıtılır, böylelikle ağdaki her değişiklik ya da olası arıza durumunda STP hızlıca adapte olur ve sağlam bir topolojiyi sürdürür.

Topoloji Değişikliklerini Algılama

STP, topolojideki değişiklikleri algılar.

Ağ topolojisinde bir değişiklik olduğunda, switchler, BPDU (Bridge Protocol Data Units) paketleri kullanarak komşu cihazları bu değişiklikten haberdar ederler. Bu paketler, ağın mevcut durumunu yansıtan bilgiler içerir. Belirli interval sürelerle gönderilirler ve aynı zamanda switchlerin birbirlerine bağlantı durumlarını, topolojideki bir değişiklik olduğunda, hızla aktarabilmelerini sağlar.

Bu paketler, topoloji değişikliklerini içerir.

Topoloji değişiklikleri algılandığında, STP algoritması, yeniden bir hesaplama yaparak en uygun yolları belirler. Bu sayede en hızlı ve verimli yollar üzerinden veri akışı sağlanmış olur ve ağ performansı korunur.

Algılama, dalgalanmaları azaltmak için kritik öneme sahiptir.

Bu yeniden hesaplama süreci, ağın genelinde dalgalanmaların ve kesintilerin olasılığını azaltır. STP’nin bu adaptasyon kabiliyeti, ağın sürekli değişen ihtiyaçlarına cevap vermesini ve güvenilir olmasını sağlar. Örneğin, bir switch arızalandığında veya yeni bir cihaz ağa eklendiğinde, STP topolojiyi hızla analiz eder ve gerekli düzenlemeleri yapar.

Yeni yapılandırmalar, ağa entegrasyonu sağlar.

Topoloji değişikliklerini algılama ve bu değişikliklere uygun yeniden yapılandırmayı sağlayabilmek, ağın sürekliliği ve kararlılığı için hayati önem taşır. STP bu dinamizmi sağlarken, aynı zamanda ağın genelinde tutarlılık ve efektiviteyi maksimum düzeye çıkarmak içinde önemli bir rol oynar. Ağ mühendisleri için STP’nin bu yönleri, ağ tasarımı ve yönetimi konusunda derin bir anlayış gerektirir.

Kök Köprü Seçimi ve Yol Hesaplama

STP, ağdaki tüm switch’ler arasında bir kök köprü (root bridge) seçim işlemi gerçekleştirir. Bu seçim, köprü öncelik değerine göre yapılır ve bu değer en düşük olan köprü kök köprü olarak atanır.

Kök köprü bir kez belirlendiğinde, ağdaki diğer switch’ler en uygun yolları hesaplar.

Diğer switch’ler, kök köprünün yerini belirlemek için gönderilen BPDU (Bridge Protocol Data Unit) paketlerini kullanır.

Bu paketler, ağ topolojisine dair kritik bilgiler taşıyan, kök köprünün kimliği ve yol maliyetlerini içerir.

Kök köprüye olan uzaklık, yol maliyeti (path cost) üzerinden hesaplanarak en verimli yolları belirleyen temel metriktir. Yol maliyeti, geçilen her bir ağ segmentinin maliyetlerinin toplamı olarak ifade edilir.

Son olarak, her switch bağlı bulunduğu portlarda rol ataması yapar: kök port (root port), görevli port (designated port) ve bloke port (blocked port). Bu roller, ağ üzerinde döngünün önlenmesi için kritik öneme sahiptir.

Port Durumları ve İletişim Blokları

Spanning Tree Protocol (STP), ağ içerisinde hatalı döngüleri önlemek için portların durumunu yönetir. Her port, STP’nin işleyişi kapsamında belirli bir rol üstlenir ve farklı durumlar alır.

STP tarafından tanımlanan temel port durumları, Disabled, Listening, Learning, Forwarding ve Blocking olarak sıralanır. Disabled durumu, portun etkin olmadığı ve hiçbir ağ trafiğini iletmeyeceği anlamına gelir. Listening ve Learning durumlarında ise, portlar henüz ağ trafiğini iletmemekte, ancak ağın topolojisini öğrenmek için gerekli bilgileri toplamaktadır. Bu iki durum, ağın stabil olması için gereklidir.

Forwarding durumu, portun ağ trafiğini iletmek için hazır olduğu ve ağ üzerinde veri akışını sağladığı durumdur. Öte yandan, Blocking durumu portun ağ trafiğini engellediği, dolayısıyla döngü oluşumunu önlediği bir işlevselliği ifade eder. Bu durum özellikle, ağ üzerinde birden fazla yolun bulunması ve bu yollar arasında döngü potansiyelinin oluşması halinde önem kazanır.

STP’nin başarısı, bu port durumlarının dikkatli bir şekilde yönetilmesine bağlıdır. Switch’ler, BPDU paketleri aracılığıyla tüm ağdaki diğer switch’ler ile iletişimde bulunarak, hangi portun hangi durumda olacağına karar verir. Bu sayede, ağın stabil ve döngüsüz çalışmasını garantilemek için gereken kararlı topolojiyi sağlayacak port durumlarına geçişi gerçekleştirirler. Bu kapsamda, ağındaki her bir bağlantı noktasının durumu, topolojinin bütününün sağlığı açısından kritik öneme sahiptir.

Spanning Tree Protokolü Çeşitleri

Spanning Tree Protokolünün (STP) temel amacı, ağı tek bir aktif topolojiye indirgemek ve döngüleri önlemektir. İlk standart IEEE 802.1D olarak bilinmektedir.

Artan ağ karmaşıklığına yanıt olarak geliştirilen Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), IEEE 802.1w standardı ile daha hızlı bir konverjansa imkan tanıyan iyileştirmeler sunar. RSTP, önceki STP standartlarından daha hızlı bir şekilde aktif bir ağ topolojisi oluşturur ve döngüleri engeller.

Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) olarak adlandırılan IEEE 802.1s standardı ise, tek bir fiziksel ağ üzerinde birden fazla spanning tree oluşturulmasına olanak tanır, böylelikle kaynakları daha verimli kullanmayı sağlar.

STP, RSTP ve MSTP Karşılaştırması

STP (Spanning Tree Protocol), RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) ve MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) ağlarda köprü döngüleri önlemek için tasarlanmış protokollerdir, fakat performans ve esneklik açısından farklılıklar gösterirler.

 1. STP (IEEE 802.1D): İlk ortaya çıkmış olan protokoldür ve döngü oluşumunu önleyerek güvenilir ağ çalışma imkanı sunar. Fakat, ağ topolojisindeki değişikliklere yavaş yanıt verme dezavantajına sahiptir.
 2. RSTP (IEEE 802.1w): STP’nin geliştirilmiş bir versiyonudur ve daha hızlı bir şekilde konverjans sağlar, böylece ağdaki değişikliklere daha çabuk adapte olur.
 3. MSTP (IEEE 802.1s): Çoklu Spanning Tree’leri destekler, bu sayede tek bir fiziksel ağ üzerinde birden fazla mantıksal ağ topolojisi oluşturarak zayıf noktaları azaltır ve kaynak kullanımı optimize eder.RSTP, STP’ye kıyasla daha hızlı bir konverjans süresi sunar, bu da ağın kararlılığı ve hızlı tekrar toparlanma kabiliyeti için büyük önem taşır.MSTP, özellikle büyük ve karmaşık ağ yapılarında RSTP’nin sunduğu avantajların üzerine çıkarak, daha etkin yük dengesi ve kaynak kullanımı sağlar. Bu sayede ağ yöneticilerine esneklik ve ölçeklenebilirlik konusunda üstün bir kontrol mekanizması sunmaktadır.

Geliştirilmiş Protokoller ve Yenilikler

Yukarıda belirtilen protokollerin yanı sıra, Spanning Tree Protocol (STP) için geliştirilmiş birçok versiyon ve iyileştirme bulunmaktadır. Bu yenilikler, protokolün efektifliğini artırmak ve modern ağ gereksinimlerine uyum sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

IEEE 802.1t ve IEEE 802.1w gibi hızlandırılmış STP modifikasyonları, protokolün tepki süresini iyileştirir. Özellikle ağ topolojisindeki dinamik değişikliklere karşı hızlı bir şekilde adapte olma yeteneği bu modifikasyonların en önemli katkılarından biridir.

Ağ topolojilerinin karmaşıklığı arttıkça, STP’nin geliştirilmiş versiyonları olan Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) ve Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) gibi protokoller devreye girer. Bu protokoller, daha verimli konverjans süreleri ve yüksek kesinti toleransı ile ağın hem güvenilirliğini hem de performansını önemli ölçüde iyileştirmektedir.

Ayrıca, IEEE 802.1aq olarak bilinen Shortest Path Bridging (SPB) gibi yenilikçi protokoller, STP’nin eksikliklerini gidermeyi hedefler. SPB, ağdaki tüm yolları kullanarak veri akışını optimize etmesi ve loop-free topoloji oluşturmasıyla dikkat çeker. Bu gelişmiş teknikler, mevcut veri merkezleri ve karmaşık ağ yapıları için daha esnek, ölçeklenebilir ve yönetilebilir çözümler sunmaktadır. Bu gelişmeler, uzmanların “daha iyi” veya “mükemmel” bir konverjans sağlama yolunda sürekli arayış içinde olduklarının kanıtıdır.

Spanning Tree Protokolü Yapılandırma ve Sorun Giderme

Spanning Tree Protokolü (STP), ağdaki döngüsel bağlantıları engelleyerek kararlı çalışmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. STP’nin doğru yapılandırılması, ağın stabilitesi için kritik öneme sahiptir. Bu aşamada, öncelikle STP’nin etkinleştirildiğinden ve ağ cihazlarının doğru parametrelerle yapılandırıldığından emin olunmalıdır.

Etkileşimli ağ elemanları arasında öncelik değerleri (Bridge Priority) ve port maliyetleri (Path Cost) gibi konfigürasyon parametreleri, STP işlem sırasında önem arz eder. Ağın genel yapısını ve trafiğini anlamak, bu parametreleri optimize etmek için zorunludur. Düşük öncelik değerine sahip köprüler root bridge olarak seçilir ve ağ trafiği bu köprü üzerinden yönlendirilir; bu seçim, root bridge konumlandırması ve STP’nin topoloji değişikliklerine rekonverjans süresi üzerinde doğrudan etkilidir.

Problem çözümünde, genellikle ağda kesintilere ve yavaşlamalara sebep olan STP gibi protokollerde yaşanan sorunlar tanılanır ve detaylı bir şekilde analiz edilir. STP sorun giderme sürecinde, ağdaki fiziksel ve konfigürasyon hatalarının yanı sıra, köprülenmiş paketlerin ve toppleme mesajlarının doğru alınıp alınmadığı da incelenmelidir.

Yapılandırma Adımları ve Öneriler

STP yapılandırması aşamasında, root bridge seçimi için öncelik değerlerinin belirlenmesi kritik öneme sahiptir. Bu değerler düşük tutularak, ağın merkezinde güvenilir bir cihazın root bridge olarak atanması sağlanmalıdır. Yanlış bir root bridge atanması ağ performansını olumsuz etkileyebilir.

Tüm portlar üzerinde PortFast özelliğinin aktif edilmesi yavaş bağlantıların önlenmesine yardımcı olur. Ancak loop riskini artırabileceği için dikkatli kullanılmalıdır.

Mevcut ağın trafiğine göre path cost değerleri akıllıca belirlenmeli ve gerektiğinde manuel ayarlama yapılmalıdır. Ani trafik değişimlerine hızlı yanıt verebilmek için dinamik ayarlamalar önem taşır.

Ağ topoloji değişikliklerinde BPDU Guard ve Root Guard gibi güvenlik mekanizmalarının aktif edilmesi, istenmeyen değişikliklerin önüne geçebilir. Bu koruma mekanizmaları, yetkisiz bridge ekleme veya kötü niyetli saldırılara karşı güvenliği arttırır.

STP sürümü (örneğin, RSTP veya MSTP) seçimi, topoloji değişikliği tepki süreleri ve ağ kapasitesine uygun olmalıdır. Ağın ölçeklendirilmesi ve değişen ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak uygun sürüm tercih edilmelidir.

STP’nin doğru yapılandırılmasını test etmek ve doğrulamak için periyodik ağ denetimleri yapılmalıdır. Değişiklik yönetimi ve denetim günlüğü tutma pratikleri, olası hataları hızla tanımlamak ve düzeltmek için önemlidir.

Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

Spanning Tree Protocol (STP) uygulamalarında karşılaşılan sorunlar genellikle yanlış yapılandırma veya donanım hatalarından kaynaklanabilir.

 1. Yanlış Kök Köprü (Root Bridge) Seçimi: Ağ üzerinde beklenmedik cihazın kök köprü olarak seçilmesi performans düşüklüğüne yol açar. Bu durumun düzeltilmesi için kök köprüyü manuel olarak belirleyebilir veya köprü öncelik değerlerinin doğru atandığından emin olabilirsiniz.
 2. Çifte Bağlantı Hataları (Duplex Mismatches): Cihazlar arası yarım-duplex ve tam-duplex ayarların uyuşmazlığı veri çarpışmalarına sebep olabilir. Tüm cihazların duplex ayarlarını gözden geçirerek uyumlu hale getirmek sorunu çözer.
 3. Yedek Yollarda Geçiş Süreleri (Convergence Times): STP’de yedek yolların aktif hale gelme süresi uzun olabilir. RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) gibi daha hızlı toparlanma sürelerine sahip protokoller kullanılarak bu gecikmeler minimize edilebilir. Topoloji değişiklikleri sonrasında yaşanan ağ kesintileri, STP yapılandırmasının doğru güncellenmemiş olması sonucunda meydana gelebilir. STP ile ilgili sorunların çözümünde, ağ cihazlarının güncel firmware sürümlerine sahip olduğundan emin olmak ve düzenli olarak ağ denetimi yapmak kritik öneme sahiptir. Bu sayede, sorunların erken tespiti ve müdahalesi mümkün olacaktır.

“STP (Spanning Tree Protocol) Nedir ve Nasıl Çalışır?” başlıklı bu blog gönderisinde, STP’nin temel çalışma prensiplerini ve avantajlarını açıkladık. Ancak, daha fazla teknik ayrıntıya ve detaya ilgi duyan okuyucular için Cisco’nun Spanning Tree Protocols (STP, MST) makalesine göz atmanızı öneririz.

STP ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

STP ne anlama gelir?

STP, “Spanning Tree Protocol” kısaltmasıyla İletici Ağ Protokolü anlamına gelir. Bu protokol, ağdaki döngüleri önlemek ve Ethernet tabanlı ağlarda veri iletimini sağlamak için kullanılır. STP, birden fazla anahtarlık (switch) kullanılan ağlarda döngülerin oluşmasını engellemek için çalışır. Ağda oluşan döngüler, ağ trafiğinin döngü içerisinde sonsuz bir şekilde dolaşmasına ve ağın çalışamaz hale gelmesine neden olabilir. STP ise bu döngüleri algılar ve engeller.

STP nedir ne işe yarar?

STP (Spanning Tree Protocol), ağlarda oluşabilecek döngüleri önlemek ve ağ trafiğini düzenlemek için kullanılan bir protokoldür. 2016 yılında IEEE tarafından geliştirilen STP, ethernet ağlarda döngü oluşmasını engeller ve birden fazla aktif yol arasında tercih yaparak ağ trafiğini yönetir. Bu sayede ağdaki veri iletişimi daha verimli hale gelir ve ağ performansı artar. STP’nin temel amacı, ağdaki birden fazla yol arasında döngü oluşturmasını engellemektir. Döngü oluşması durumunda, bir paket sonsuz bir şekilde ağda dolaşarak ağ trafiğini yoğunlaştırabilir ve ağ performansını düşürebilir. STP bu döngüleri algılayarak, gereksiz yolları kapatarak ve yedek yolları aktifleştirerek ağdaki dengesizlikleri giderir. STP’nin çalışma prensibi, ağdaki switch’ler arasında bir seçim yaparak en iyi yolu belirlemektir. Bunu yaparken, BPDU (Bridge Protocol Data Units) mesajları kullanır ve ağdaki switch’ler arasında iletişim kurarak topoloji hakkında bilgi alışverişi yapar.

STP’nin amacı nedir?

STP (Spanning Tree Protocol) ağlarda döngüleri engellemek için kullanılan bir yönlendirme protokolüdür. Ethernet ağlarda ağ cihazları arasındaki bağlantıları kontrol etmek ve ağ üzerinde döngüler oluşmasını engellemek amacıyla kullanılır. STP’nin temel amacı, ağdaki döngülerin neden olduğu trafik kaosunu önlemektir. Ağdaki köprülerin ve anahtarların birbirleriyle olan bağlantılarını denetler ve gerektiğinde bazı bağlantıları geçici olarak devre dışı bırakır. Böylece veri paketleri düzgün bir şekilde iletilir ve ağda verimli bir iletişim sağlanır.

STP nasıl yapılır?

STP (Spanning Tree Protocol), Ethernet ağlarında döngülerin oluşmasını engellemek için kullanılan bir ağ protokolüdür. STP, ağdaki tüm anahtarların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayarak ağın stabil kalmasını sağlar. STP, ağdaki köprü aygıtlarının birbirleriyle haberleşmesini temel alır. Her bir köprü, ağdaki diğer köprülerle bilgi alışverişinde bulunarak topolojiyi belirler. Bu sayede birden fazla yolu olan ağlarda, en kısa yolu seçerek döngüleri ortadan kaldırır.

Faruk Ulutaş

Faruk Ulutaş, siber güvenlik alanında derinlemesine bir uzmanlıkla donanmış bir bilgisayar mühendisidir. Kapsamlı programlama diline hakimiyeti ve geniş tecrübesi ile çeşitli siber güvenlik projelerinde yer alıp başarılı sonuçlar elde etmiştir. Çeşitli hackathon, kodlama maratonları ve Capture The Flag (CTF) yarışmalarında, hem yurt içinde hem de yurt dışında, gösterdiği üstün performansla sıkça ön plana çıkmıştır. Ayrıca, küresel ölçekte faaliyet gösteren bazı büyük şirketlerin siber güvenlik sistemlerinde kritik güvenlik açıklıklarını başarıyla belirlemiştir. Üstlendiği projelerde kullanıcı güvenliğini sağlamak ve siber saldırılara karşı koymak için çözüm üretme konusunda büyük bir yetenek sergilemiştir. Ulutaş, CyberSkillsHub üzerindeki rolü ile birlikte, öğrencilere kendi deneyimlerini ve bilgilerini aktararak siber güvenlik konusunda yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.