Pentest Hakkında Bilmeniz Gerekenler Burada

Mart 22, 2024
pentest, siber güvenlik, güvenlik testi

Pentest, adeta bir kaleyi kuşatan bir orduya benzetilebilir; siber güvenlik duvarlarınızı test eden, savunma mekanizmalarınızı zorlayan stratejik bir çaba. Güvenliğin sadece bir duvar örme işi olmadığı, aynı zamanda o duvarların ne kadar dayanıklı olduğunun test edilmesi gerektiği gerçeği pentest sürecinin temelini oluşturur.

Pentest, bilgi sistemlerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesi demektir.

Bu süreç, sistemlerdeki zafiyetlerin tespit edilip raporlanmasından, onların giderilmesi için öneriler sunmaya kadar uzanan geniş bir spektrumu kapsar. Uzmanlık ve sürekli güncel bilgi gerektiren bir alandır; siber tehditlerin evrildiği ve yeni sızma tekniklerinin ortaya çıktığı bir ekosistemde, pentest süreçlerinin de bu dinamik yapının bir adım önünde olması beklenir.

Pentest Nedir?

Pentest, yani penetrasyon testi, bir ağ, sistem veya uygulamanın güvenlik durumunu değerlendirmek için yapılan kontrollü saldırılardır. Bu süreçte, bir siber güvenlik uzmanı potansiyel zayıf noktaları keşfetmeye ve bu açıkları kötü niyetli kişilerin erişimine karşı korunmak için çözüm önerileri geliştirmeye çalışır. Gerçek dünya senaryolarını taklit ederek, bir organizasyonun bilgi işlem kaynaklarına izinsiz erişimi simüle ederler. Bulgular, risk değerlendirmesi ve aciliyet sıralamasıyla detaylı bir rapor haline getirilir, bu sayede işletmelerin güvenlik yapılarını sağlamlaştırmaları ve olası sızma girişimlerine karşı savunmalarını en üst düzeye çıkarmaları amaçlanır.

Temel Kavramlar ve Tanımlar

Penetrasyon testi (Pentest), siber güvenlik duruşunu proaktif olarak değerlendirmeyi ve tehditlere karşı önlem almayı amaçlayan bir güvenlik tetkikidir. Bu testler, sistemlerin zafiyetlerini saptar ve bunlara karşı savunma mekanizmalarını güçlendirir.

Sızma testleri, gerçek dünya saldırı senaryolarını kullanarak organizasyonların siber savunmalarını sınamak için tasarlanmış kontrollü saldırı metodolojileridir. Bu testler sayesinde zayıf noktalar tespit edilir ve iyileştirilme yolları sunulur.

Kritik zafiyetlerin tespiti, kurumsal güvenlik için hayati öneme sahiptir.

Etkin bir penetrasyon testi uygulaması; bilgi toplama, zafiyet analizi, sömürme, sonrasında raporlama ve iyileştirme önerileri gibi adımları içerir. Bu adımlar arasında gerçekleştirilen testlerle, bilgi sistemlerinin dayanıklılığı sınanır ve güvenlik altyapısının tamamlanması için stratejik rehberlik sağlanır.

Pentest Türleri ve Yöntemleri

Pentest süreçleri, uygulama alanlarına ve saldırı senaryolarına göre çeşitli kategorilere ayrılır. Bu ayrım, testlerin hedef ve kapsamını detaylıca belirlerken, gerçekleştirilecek saldırı tekniklerinin seçiminde de rol oynar.

Pentestin, internet güvenliğinizi nasıl sağladığını detaylıca öğrenmek için ‘Sızma Testleri: İnternet Güvenliğinizi Nasıl Sağlar?‘ başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Kutu tabanlı ayrım, testlerin ne düzeyde bilgi ile yapıldığını gösterir. White box pentestlerde, testçinin sistem hakkında geniş bilgisi vardır ve bu genellikle uygulama koduna erişimi de içerir. Black box testlerde ise testçiye herhangi bir iç bilgi sağlanmadan, gerçek bir saldırgan gibi sistemi sınaması beklenir. Gray box pentestler, bu iki yöntem arasında bir denge sağlar ve genellikle kullanıcı seviyesindeki erişimle yürütülür.

Pentestlerin uygulanma metotları da çeşitlilik gösterir. Manuel testler, deneyimli siber güvenlik uzmanları tarafından adım adım yürütülürken, otomatize test araçları büyük veri setleri üzerinde hızlı ve düzenli taramalar yapar. Buna rağmen, kompleks zafiyetleri ve mantık hatalarını tespit etmek için genellikle manuel analizlerin derinlemesine gücüne başvurulur.

Son olarak, pentestlerin uygulanması dışarıdan (external) veya içeriden (internal) olabilir. Dışarıdan testler, kuruluşun dış ağ sınırlarına odaklanırken; içeriden testler, bir iç tehdit aktörü veya başarılı bir phishing saldırısı sonrası sızan bir saldırganın perspektifini simgeler. Her iki durumda da, bulunan zafiyetlerin risk değerlendirmesi yapılarak öncelik sırasına göre işlenmesi ve düzeltilmesi süreçleri kritik önem taşır.

Pentest Sürecinin Aşamaları

Pentest, yani sızma testi süreci, belirlenen hedef sistemler üzerinde bir takım metodolojik adımları takip eder. İlk aşama genellikle bilgi toplama veya keşif aşaması olarak bilinir. Bu evrede, test edilecek sistem hakkında maksimum bilgi elde etme çabası içerisinde olunur. Hangi hizmetlerin çalıştığı, açık portlar, kullanılan yazılımlar ve sürümleri gibi pek çok teknik detay, bu aşamada toplanan kritik bilgiler arasındadır.

Ardından zafiyet taraması aşamasına geçilir. Bu aşamada, daha önce toplanan bilgilere dayanarak potansiyel güvenlik açıkları sistematik bir şekilde araştırılır. Bu zafiyetlerden faydalanarak sisteme müdahale etmeye çalışılan saldırı aşaması ise testin son derece kritik bir parçasıdır. Saldırı sonuçları sistem sahiplerine detaylı bir şekilde raporlanır ve bu raporlar, güvenlik açıklarının giderilmesi ve sistemlerin daha dirençli hale getirilmesi için atılacak adımların belirlenmesinde esas alınır.

Hazırlık ve Planlama

Her sızma testinde olduğu gibi, başarılı bir penetrasyon testinin temeli sağlam bir hazırlık ve planlama sürecinden geçer. Hedeflerin belirlenmesi, testin kapsamının çizilmesi ve kullanılacak araç/tekniklerin seçimi, işin başlangıcıdır.

İyi yapılandırılmış bir pentest süreci, hedef sistemler ve ağ altyapısı üzerinde kapsamlı bir ön çalışmayı gerektirir. Açık istihbarat (OSINT) teknikleri ve iç istihbarat toplama yöntemleriyle başlayan bu hazırlık evresi, kullanılacak zafiyet tarama araçlarının konfigürasyon ayarlarına kadar detaylı bir planlamayı içermelidir. Bu planlamada, siber saldırı senaryolarının simüle edilmesi ve çeşitli saldırı vektörlerinin analizi önemli bir yere sahiptir.

Operasyonel risklerin minimuma indirilmesi, hazırlık aşamasının en kritik hedeflerindendir. Test süresince karşılaşılabilecek olası problemlere karşı önlem almak, aktif ve pasif test tekniklerinin doğru bir şekilde belirlenmesi, ve sızma testinin hukuki sınırlar içinde kalmasını garanti altına almak bu sürecin olmazsa olmazlarıdır.

Son olarak, pentest sürecinin başarı ile tamamlanabilmesi için müşteri ile açık iletişim kurularak rollerin ve sorumlulukların netleştirilmesi gerekmektedir. Hedef sisteme erişim izinleri, testin zamanlaması ve iletişim protokolleri, tüm bu planlamanın temelini oluşturur. Müşteriden alınacak destek ve bilgiler, sızma testi ekibinin etkin bir şekilde hareket edebilmesi ve maksimum değer yaratabilmesi için büyük önem taşır.

Zafiyet Tespiti ve Analizi

Zafiyet tespiti, sistemlerde mevcut güvenlik açıklarının belirlenmesi sürecidir. Bu sürecin temel amacı, olası saldırı yüzeylerini minimuma indirgemektir.

  1. Zafiyet Taraması: Sistemler üzerindeki güvenlik açıklarını otomatik olarak tespit etmek için kullanılan yazılım araçlarıyla gerçekleştirilir.
  2. Manuel Analiz: Otomatik taramalar sonucu bulunan zafiyetlerin, yanlış pozitifleri elemek ve detaylı bir şekilde analiz etmek için manüel incelemesi yapılır.
  3. Risk Değerlendirmesi: Tespit edilen zafiyetlerin, işletme üzerindeki potansiyel etkileri değerlendirilerek öncelik sırası belirlenir.
  4. Zafiyet Raporlaması: Tespit edilen ve analiz edilen zafiyetlerin, anlaşılır ve aksiyona dönüştürülebilir bir rapor haline getirilmesi sağlanır.Zafiyet analizi, tespit edilen güvenlik açıklarının işletme açısından anlam ve önemini belirleme sürecidir.
    Bu süreç boyunca, güvenlik açıklarının sömürülebilirliği, potansiyel etkileri ve bunlara karşı alınması gereken önlemler dikkatlice incelenmelidir.

Raporlama ve Geri Bildirim

Pentest sürecinin en kritik aşamalarından biri raporlamanın titizlikle gerçekleştirilmesidir. Bu aşama, saptanan zafiyetlerin detaylı olarak belgelendirilip ilgili taraflara sunulmasını kapsar.

Pentest raporu, siber güvenlik uzmanlarının ve şirket yöneticilerinin gözünde, güvenlik duruşunu objektif bir şekilde değerlendirebilmek adına bir referans noktasıdır. Bu rapor, olayın teknik detayları ve karşılanması gereken güvenlik beklentileri, ivedilik ve öncelik sırasıyla beraber ele alınarak hazırlanmalıdır.

Raporun içeriği, zafiyetin ciddiyeti, etki alanı ve sömürülebilirlik derecesi gibi kritik bilgileri barındırır; bunun yanı sıra düzeltme önerileri ve en iyi uygulama yollarını da içermelidir. Önerilen çözümlerin sadece teorik değil, uygulama düzleminde de gerçekçi ve etkili olması beklenir.

Raporun sunumundan sonra önemli bir adım ise geri bildirimdir. Raporun alıcılarından alınan geri bildirim, pentest sürecinin etkinliğinin, güvenlik açıklarının anlaşılmasının ve giderilmesinin iyileştirilmesini sağlar.

Raporlama ve geri bildirim, pentestin başarıya ulaşmasında temel taşlardandır ve sürekli iyileştirme için eleştirel bir rol oynar. Bu nedenle, hem raporun hazırlanmasına hem de alınan geri bildirime büyük önem verilmelidir.

Pentest Araçları ve Yazılımları

Penetrasyon testlerinde kullanılan araçlar ve yazılımlar, siber güvenlik uzmanlarının vazgeçilmez yardımcılarıdır. Bu araçlar, ağ yapısının incelenmesinden zafiyet analizine, sosyal mühendislik testlerinden şifre kırma işlemlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılır. Nmap, Wireshark, Metasploit, Burp Suite gibi endüstri standardı araçlar, siber güvenlik alanında derin teknik bilgiye ve uygulamaya yönelik pratik becerilere katkı sağlar.

Öte yandan, pentest yazılımları da sürekli gelişim gösteren tehdit manzarası ile uyumlu olmalı ve siber güvenlik profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu güncel bilgilerle desteklenmelidir. Kali Linux gibi dağıtımlar içerisinde barındırdığı araç setiyle bu alanda öne çıkmakta, OWASP projeleri ise web uygulama güvenliği konusunda standart oluşturucu rehberler ve araçlar sunmaktadır. Etkili bir pentest için bu araçların yanı sıra, PowerShell Empire, Cobalt Strike ve Nessus gibi gelişmiş yazılımların da bilinmesi ve etkin kullanılması gerekliliği gün geçtikçe artmaktadır.

Açık Kaynak ve Ticari Seçenekler

Pentest süreçlerinde kullanılan araçların başında açık kaynak yazılımlar gelir. Bu yazılımlar, genellikle topluluk tarafından desteklenir ve sürekli geliştirilirler. Örneğin, Metasploit gibi bir araç siber güvenlik camiasında oldukça popülerdir ve modüler yapısı sayesinde esnek kullanım imkanı sunar.

Öte yandan, ticari yazılımlar da spesifik ihtiyaçları karşılamak amacıyla geliştirilmektedir. Cobalt Strike, taktiksel simulasyonlarda öne çıkan bir örnektir.

Diğer yandan, açık kaynaklı araçlar topluluk destekli güncellemeler, geniş erişilebilirlik ve maliyetsiz oluşları ile dikkat çekerken, ticari araçlar müşteri destek hizmetleri, güncel tehdit istihbaratı entegrasyonları ve kompleks test ortamları için gelişmiş özellikler sunarlar. Ancak, bu araçlar genellikle yüksek maliyetli lisans ücretleri ile birlikte gelir ve bütçe planlamasında önemli bir faktör oluştururlar.

Açık kaynak ve ticari araçlar arasında seçim yaparken, pentest hedefleri, mevcut bütçe, istenen desteğin düzeyi ve entegrasyon özellikleri gibi kritik faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Açık kaynak çözümler, esneklik ve topluluk desteği avantajını sunarken; ticari çözümler, genellikle daha kapsamlı güvenlik güvence paketleri ve teknik destek ile bir adım öne çıkabilirler. Dolayısıyla, her iki seçeneğin de avantaj ve kısıtları, kapsamlı bir risk değerlendirme ve ihtiyaç analizi çerçevesinde dikkatlice değerlendirilmelidir.

Araçların Kullanım Alanları ve Performansı

Pentest süreçlerinde araç seçimi, hedeflenen sistem komponentlerinin özelliklerine göre şekillenmektedir. Uygulama güvenliği, ağ güvenliği veya sosyal mühendislik gibi her alan özgü araç setlerini gerektirir. Performans açısından ise kullanılan aracın işlevselliği, güvenilirliği ve hızı kritik öneme sahiptir.

Ticari araçların performansı genellikle stabil ve tutarlı olmasının yanı sıra, üçüncü parti entegrasyonları ve sık güncellenen güvenlik tehdit veritabanları ile güvenliği artırır. Açık kaynaklı araçlar ise adapte edilebilirlik ve modifikasyon potansiyeliyle, özelleştirilmiş testler için üst düzey performans sergileyebilir. Her iki araç türü de farklı senaryolarda tercih edilebileceği için, kullanım öncesi derinlemesine incelemek önemlidir.

Ağ güvenliği analizi için kullanılan araçlar, yüksek oranda otomatik tarama yapabilir ve karmaşık ağ yapılarında erişilebilirliği artırır. Bu araçlar genellikle çok sayıda hedefe aynı anda odaklanabildiği için yüksek performans ve verimlilik vaat eder. Öte yandan, web uygulama güvenliği için tercih edilen araçlar ise, özellikle OWASP Top 10 gibi yaygın güvenlik zaafiyetlerine odaklı detaylı taramalar yapar.

Bununla birlikte, etkili bir pentest performansı için araçlar tek başlarına yeterli değildir; deneyimli güvenlik profesyonellerinin tecrübesi ve uzmanlık seviyesi, araçların etkin kullanımını doğrudan etkiler. Yazılım geliştirme süreçlerinin başından itibaren güvenlik odaklı bir yaklaşımla entegre edilen araçlar, sürekli ve otomatik güvenlik kontrolleri sağlayarak daha sağlıklı sonuçlara ulaşılmasını destekler.

Son olarak, kullanım alanının yanı sıra, performans açısından araçların kapasiteleri, hata toleransları ve yanıt verme süreleri de pentest sonuçları üzerinde belirleyici olmaktadır. Güvenlik uzmanları için araçların seçimi ve konfigürasyonu, testlerin başarısını ve güvenliği önemli ölçüde artıran bir faktördür.

Pentest’in Faydaları ve İçgörüler

Güvenlik testlerinin (pentest) temel amacı, sistemlerin güvenlik durumunu değerlendirmek ve potansiyel güvenlik açıklarını belirlemektir. Bu süreç, organizasyonların risk yönetimi stratejilerini güçlendirir ve sahip oldukları bilgi varlıklarını korumak adına faydalı içgörüler sunar. Pentestler, saldırganların kullanabileceği zayıf noktaları önceden tespit ederek, ileri seviye güvenlik süreçlerini şekillendirmenin ve olası ihlallerin önüne geçmenin bir yolu olarak değerlendirilmelidir. Bu da kurumların, kesintileri azaltma, uyumluluk gereksinimlerini karşılama ve marka itibarını koruma gibi stratejik avantajlar elde etmelerini sağlar. Uzmanlar tarafından yapılan derinlemesine analizler sayesinde, pentestler, siber güvenlik duruşunuzu somut verilerle iyileştirmek için kritik bilgiler temin eder.

Siber Güvenlikte Rolü ve Önemi

Pentestler, siber güvenlik alanında merkezi bir yere sahiptir ve kurumların güvenlik altyapılarını proaktif bir şekilde güçlendirmelerine olanak tanır. Zira, siber tehditlerin evrilmesine paralel olarak pentestlerin de metodoloji ve teknik açıdan sürekli geliştirilmesi gerekmektedir.

Kuruluşların siber güvenlik savunmalarını sürekli olarak güncel tehditlere uygun hale getirebilmeleri için pentestlerin rolü vazgeçilmezdir. Pentest süreçleri sistematik bir yaklaşım gerektirir ve bu yaklaşım, tehdit modellerini anlamak, güvenlik zafiyetlerini tespit etmek ve bu zafiyetlerin istismar edilme potansiyellerini düşürmek için kritik öneme sahiptir. Aynı zamanda, güvenlik açıklarının düzeltilmesinde yönlendirici bir işlev görerek, güvenlik zırhını sağlamlaştırmaktadır.

İleri seviye siber güvenlik stratejilerinde, pentest süreçlerinin düzenli olarak uygulanması, hatalı konfigürasyonlar ve güvenlik eksiklikleri gibi sorunların erkenden fark edilmesini sağlar. Bunun yanında, pentest sonuçları, iptidai saldırı senaryolarından karmaşık tehdit aktörlerine kadar geniş bir spektrumda değerlendirilmeli ve kurumsal güvenlik politikalarının şekillendirilmesinde etkin bir rol oynamalıdır.

Gelişmiş sürekli tehditlerin siber güvenlik üzerindeki etkilerini ve pentestin bu tehditlere karşı nasıl bir koruma sağladığını öğrenmek için ‘Gelişmiş Sürekli Tehditlerin Siber Güvenliğe Büyük Etkisi‘ makalemizi inceleyin.

Sonuç olarak, pentestler siber güvenlik ekosisteminin temel taşlarından biri olarak kabul edilir ve bu süreçlerin etkin bir biçimde yönetilmesi, kurumların siber dayanıklılığını arttırmakta ve potansiyel ihlallerin önüne geçmektedir. Pentestler, kurumlar için stratejik bir yatırım aracı olup, sürekli güncellenen siber tehditler karşısında öngörülü bir savunma mekanizması oluşturmak ve siber saldırı potansiyellerini minimize etmek için hayati rol oynamaktadır.

Pentest Zorlukları ve En İyi Pratikler

Pentest süreçleri karmaşıklık gösterebilen çok katmanlı etkinliklerdir ve uygulama esnasında bir dizi zorlukla karşılaşılmaktadır. Bu zorluklardan ilki, hedef sistemlerin sürekli değişen yapısı ve yeni teknolojilerin entegrasyonudur. Dinamik BT altyapıları, pentest çalışmalarının sürekliliğini ve kapsamını zorlaştıran faktörler arasındadır.

İkinci olarak, yazılım güvenlik açıklarının saptanması ve bu açıkların istismar edilebilirliği, deneyim ve bilgi birikimi gerektiren bir alandır. Sızma testi uzmanlarının güncel tehdit senaryolarına hakim olmaları ve yeni çıkan güvenlik zafiyetlerine karşı hızlı bir şekilde cevap verebilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, sürekli eğitim ve araştırmaya dayalı bir profesyonellik esastır.

Kurum içi çalışma dinamikleri ve prosedürlerin anlaşılması da ayrı bir zorluktur. Saldırı yüzeyini etkin bir şekilde değerlendirmek için bir pentester’ın, hedeflenen sistemin iş süreçleri ve ağ topolojisi gibi içsel bileşenlerine derinlemesine hakim olması şarttır. Ayrıca, operasyonel aksamaları en aza indirgemek adına gerçek test süreçlerinin dikkatlice planlanması ve zamanlanması gerekmektedir.

En iyi pratiklerden biri, kapsamlı bir sızma test planı hazırlamaktır. Bu plan, hedef sistemler, test edilecek varlıklar, kullanılacak araçlar ve teknikler gibi pentest yürütme sürecinin her aşamasını detaylandırmalıdır. Ayrıca, elde edilen sonuçların raporlanması ve izlenmesi, sürecin tekrarlanabilir ve ölçülebilir olmasını sağlar.

Son olarak, sızma testinin başarısı, önerilen düzeltici önlemlerin hızla uygulanıp uygulanmadığına bağlıdır. Bu nedenle, pentest raporlarının açık ve aksiyon alınabilir öneriler içermesi, kurumsal güvenlik duruşunun güçlendirilmesi için kritik öneme sahiptir. Sistem sahipleri ile iletişimin yanı sıra, sürekli iyileştirme anlayışı, pentesting’in etkinliğini artıran unsurlar arasındadır.

Pentest ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Pentest Nedir?

Pentest, yani penetrasyon testi, sistemlerin güvenlik açıklarını belirlemek ve bunları kötü niyetli kişilerden korumak için yapılan kontrollü saldırılardır. Bu testler, gerçek dünya senaryolarını taklit ederek sistemlerin ne kadar güvenli olduğunu değerlendirir.

Pentest Sürecinin Aşamaları Nelerdir?

Pentest süreci, hazırlık ve planlama, zafiyet tespiti, saldırı simülasyonu ve raporlama aşamalarından oluşur. Bu süreç, sistemlerin güvenlik durumunu kapsamlı bir şekilde analiz etmeyi amaçlar.

Pentest Türleri Nelerdir?

Pentestler, bilgi seviyesine göre white box, black box ve grey box olarak üçe ayrılır. White box testlerde, testçiye sistem hakkında detaylı bilgiler verilirken, black box testlerde testçiye herhangi bir öncül bilgi sağlanmaz. Grey box testler ise bu iki yöntem arasında bir denge sunar.

Pentest Hangi Araçlar Kullanılarak Yapılır?

Pentestlerde kullanılan başlıca araçlar arasında Nmap, Metasploit, Burp Suite ve Wireshark bulunur. Bu araçlar, sistem zafiyetlerini tespit etmek ve güvenlik açıklarını analiz etmek için gereklidir.

Pentest’in Faydaları Nelerdir?

Pentestler, sistemlerin güvenlik durumunu objektif bir şekilde değerlendirerek potansiyel açıkları ortaya çıkarır. Bu süreç, organizasyonların siber savunmalarını güçlendirir, uyumluluk gereksinimlerini karşılar ve siber saldırılara karşı koruma sağlar.

Pentest Zorlukları Nelerdir ve Nasıl Üstesinden Gelinir?

Pentest süreçleri, dinamik BT altyapıları ve sürekli evrilen siber tehditler nedeniyle zorlayıcı olabilir. Bu zorlukların üstesinden gelmek için sürekli eğitim, derinlemesine planlama ve güncel güvenlik pratiklerinin uygulanması gerekmektedir.

Faruk Ulutaş

Faruk Ulutaş, siber güvenlik alanında derinlemesine bir uzmanlıkla donanmış bir bilgisayar mühendisidir. Kapsamlı programlama diline hakimiyeti ve geniş tecrübesi ile çeşitli siber güvenlik projelerinde yer alıp başarılı sonuçlar elde etmiştir. Çeşitli hackathon, kodlama maratonları ve Capture The Flag (CTF) yarışmalarında, hem yurt içinde hem de yurt dışında, gösterdiği üstün performansla sıkça ön plana çıkmıştır. Ayrıca, küresel ölçekte faaliyet gösteren bazı büyük şirketlerin siber güvenlik sistemlerinde kritik güvenlik açıklıklarını başarıyla belirlemiştir. Üstlendiği projelerde kullanıcı güvenliğini sağlamak ve siber saldırılara karşı koymak için çözüm üretme konusunda büyük bir yetenek sergilemiştir. Ulutaş, CyberSkillsHub üzerindeki rolü ile birlikte, öğrencilere kendi deneyimlerini ve bilgilerini aktararak siber güvenlik konusunda yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.