Operasyonel Teknoloji Nedir? Güvenlik Önlemleri Nelerdir?

Şubat 21, 2024
Operasyonel Teknoloji Nedir? Güvenlik Önlemleri

Geçenlerde bir enerji santralinin operasyonel teknolojisine yönelik saldırı, endüstrinin kalbine sızıldığının kanıtıydı.

OT sistemlerinin dijital dünyada giderek artan bağlantısı, yeni siber tehdit seviyelerini beraberinde getirmektedir.

Endüstriyel kontrol sistemlerinin korunmasına yönelik gelişmiş güvenlik stratejilerinin önemi, her geçen gün daha fazla anlaşılmaktadır. Operasyonel teknoloji güvenliği, bu artan siber tehdit seviyelerine karşı korunmanın anahtarıdır.

Operasyonel Teknolojinin Temelleri

Operasyonel teknoloji (OT), elektrik ve petrol dağıtımı dahil olmak üzere kritik altyapıyı ve endüstriyel kontrol sistemlerini yönetmek için kullanılan donanım ve yazılım kombinasyonunu ifade eder. Bu teknoloji aynı zamanda endüstriyel otomasyonun temelini oluşturur, bu da üretim süreçlerinin verimliliğini ve akıcılığını artırarak operasyonel mükemmelliği sağlar. Bu teknoloji, fiziksel dünyadaki süreçleri monitör etmek, kontrol etmek ve otomatikleştirmek için sensörler gibi gelişmiş sistemler, ağlar ve cihazlar barındırır. Ayrıca, verimliliği artırmak ve operasyonel mükemmelliği sağlamak amacıyla sürekli veri akışı sağlayan dedike edilmiş kontrol sistemlerini de kapsar. Bu sistemler, endüstriyel operasyonların her aşamasında, özellikle otomasyon ve süreç kontrolünde, etkinliği ve güvenliği maksimize eder, bu da enerji yönetiminden üretim hatlarına kadar çeşitli alanlarda kritik öneme sahiptir.

Kritik altyapıların işleyişini sağlayan OT, bilgi teknolojisinden (IT) oldukça farklı ihtiyaçlara ve risklere sahiptir ve bu yüzden özel bir yaklaşım gerektirir. Gerçek zamanlı işlem kabiliyeti ve yüksek düzeyde kullanılabilirlik, bu sistemler için belirleyici niteliklerdir. Geleneksel IT güvenlik önlemlerinin ötesine geçerek, kesintisiz faaliyet güvenliğini temin etmek için OT’ye özgü korumaların entegrasyonu zorunludur.

Operasyonel Teknoloji Nedir?

Operasyonel Teknoloji (OT), endüstriyel süreçlerin otomasyonunu ve kontrolünü sağlayan yazılım ve donanım sistemlerinin kapsamlı bir bileşimidir. Bu, özellikle üretim, enerji yönetimi ve altyapı hizmetleri gibi alanlarda hayati öneme sahiptir.

OT sistemleri, güvenilirliği ve sürekliliği öne çıkan, sürekli çalışan ve sıkı zamanlama gereksinimleri bulunan operasyonel ortamlarda kullanılır. Bu sistemler fiziksel işlemleri izler, yönetir ve iyileştirir, endüstriyel kontrol mekanizmalarının çekirdeğini oluşturur.

Operasyonel Teknoloji, karmaşık sistemlerin sürekliliğinin korunması için kritik bir öneme sahiptir.

Siber güvenlik açısından OT, olağanüstü hassasiyeti nedeniyle özel dikkat gerektirir. Sistemlerin güvenliği, aldıkları komutlar ve geri bildirim döngüleriyle doğrudan fiziksel dünyayı etkileyebildiği için, güvenlik stratejileri hem donanım hem de yazılım katmanlarını kapsamlı şekilde desteklemeli ve korumalıdır.

Endüstriyel Kontrol Sistemlerinin Evrimi

Endüstriyel kontrol sistemleri (EKS), temel mekanik aygıtlardan akıllı ve ağa bağlı otomasyon sistemlerine evrilmiştir. Bu dönüşüm, üretkenlik ve verimlilikte devrim yaratarak sanayi sektöründe köklü değişikliklere öncülük etmiştir.

Klasik röle ve zamanlayıcılardan karmaşık programlanabilir mantık denetleyicilerine (PLC) ve Dağıtık Kontrol Sistemlerine (DCS) geçiş, proses kontrolünde çığır açan bir yenilik olmuştur. Bu sistemler, sanayi operasyonlarını optimize etmek, veri toplama ve analizini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Global bağlantı olanakları ve gerçek zamanlı veri analitiği, üretim proseslerinin sıradanlığından çıkarak dinamik ve interaktif hale gelmesini sağlamıştır.

Üçüncü endüstri devrimi ile birlikte dijital otomasyon ve kontrol sistemleri yavaş yavaş yerini Endüstri 4.0’a bırakmış, yapay zekanın ve makine öğrenmesinin entegrasyonu ile sistemler daha da akıllanmıştır. Bu gelişmeler, süreç optimizasyonu ve hata tespitinde kayda değer ilerlemeler elde edilmesine olanak tanımıştır.

Günümüzde, endüstriyel kontrol sistemleri siber-fiziksel sistemler olarak gelişimini sürdürmektedir. Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojileri ve bulut bilişim platformları, veri alışverişini artırarak proses sürekliliği ve esnekliği için yeni imkanlar sunmaktadır. Bu evrimsel süreçte güvenlik konusu, sistemlerin karmaşıklığı arttıkça daha da önem kazanmakta ve kapsamlı siber güvenlik yaklaşımları gerektirmektedir.

OT ve IT’nin Farklılıkları

OT ve IT sistemleri farklı amaçlar güder.

Operasyonel Teknoloji (OT) sistemleri, fiziksel cihazların izlenmesi ve kontrolü amacıyla geliştirilmiştir. Bunun karşılığında, Bilgi Teknolojileri (IT) sistemleri veri yönetimi, analizi ve dağıtımını önceliklendirir. OT sistemleri endüstriyel ortamlarda makineler, tesisler ve altyapıları optimize ederken, IT daha çok ofis ortamlarında ve genel iş sürekliliğinde rol alır. Ayrıca, OT çözümleri genellikle uzun ömürlüdür ve güncellemeleri nadiren alırken, IT çözümleri hızlı inovasyon ve sık güncellemeler ile karakterize edilir.

OT süreçleri genellikle zaman hassasiyeti gerektirir.

Güvenlik stratejileri de bu farklılıkları yansıtmalıdır. OT sistemlerinde güvenlik, üretim sürekliliğini ve insan güvenliğini koruma odaklı iken, IT güvenlik stratejileri veri koruma ve gizliliği üzerine kuruludur. Buna ek olarak, OT sistemlerindeki bir güvenlik ihlali doğrudan fiziksel zararlara yol açabilir; IT sistemlerinde ise daha çok veri ihlalleri ve çalınması gibi durumlar karşımıza çıkar.

Zararlı yazılımlarla mücadelede yaklaşımlar farklıdır.

Bir OT sistemini kötü amaçlı yazılımlardan koruma yaklaşımı, genellikle izole bir ağ yapısını ve çok katmanlı savunma stratejilerini öne çıkarır. IT sistemlerinde ise antivirüs programları, güncel güvenlik yamaları ve düzenli sızma testleri gibi unsurlar güvenlik önlemlerinin temelini oluşturur. OT güvenliğinde, sistem erişilebilirliği ve işlevselliği zarar görmeden, fiziksel proseslerin devamlılığını sağlamak önceliklidir.

Kurumlar OT ve IT güvenliği konularında birleşik stratejiler geliştirmelidir.

Son olarak, OT ve IT güvenlik yaklaşımlarının entegrasyonu, yeni nesil tehditlere karşı daha etkin bir savunma mekanizması sağlar. Sektörle özgü protokoller ve standartlar bu entegrasyonu desteklerken, kurumlar aynı zamanda her iki dünyanın en iyi uygulamalarını birleştirerek güvenlik duruşlarını güçlendirmelidir. Endüstriyel kontrol sistemlerinin siber saldırılara karşılık hızlı ve etkili bir şekilde tepki verebilmesi, OT ve IT güvenlik politikalarının uyum içinde tasarlanmasını zorunlu kılmaktadır.

Siber Güvenlik Tehditleri

Operasyonel Teknolojiler, sürekli evrilen siber tehdit manzarası karşısında hassas bir konumda yer almaktadır. Siber saldırganlar, gelişmiş kalıcı tehditler (APT), fidye yazılımları, hizmet dışı bırakma (DDoS) saldırıları ve sistemlere sızma gibi çeşitli taktiklerle OT sistemlerini hedef alabilir. Ayrıca, tedarik zinciri saldırıları ve içeriden gelen tehditler de bu sistemlerin güvenliğini riske atabilir. Özellikle kritik altyapıların yönetildiği OT ortamlarında, bu tehditlerin potansiyel etkileri fiziksel zararlar şeklinde ortaya çıkabilir, bu sebeple derinlemesine savunma yaklaşımı ve düzenli güvenlik incelemeleri hayati önem taşır.

OT Sistemlerini Hedef Alan Tehditler

Operasyonel Teknoloji sistemleri, gelişen tekniklerle düzenlenen siber saldırıların odağında bulunmaktadır. Altyapıyı tehdit eden malware, APT ve sıfır gün saldırıları bu sistemler için büyük riskler taşımaktadır.

Özellikle Stuxnet ve Industroyer gibi zararlı yazılımlar göstermiştir ki, OT sistemleri doğrudan hedef alınabilir. Bu senaryolar endüstriyel süreçler üzerinde uzun süreli kesintilere yol açabilir.

Siber casusluk veya sabotaj kampanyaları, güvenlik açıklarından yararlanarak OT altyapısına sızmaya çalışır. Bu, otomasyon sistemlerinin kontrolünü ele geçirmeyi, verileri çalmayı veya altyapıya zarar vermeyi hedefleyen kötü niyetli aktörler için bir vektör haline gelmiştir.

Ultra bağlantılı ve entegre endüstriyel ekosistemlerde, ağ içerisindeki bir kesintinin veya güvenlik ihlalinin kaskad etkisi tüm sistemi etkileyebilir. Bu nedenle, OT güvenlik yaklaşımlarının katmanlı savunma prensipleri, sürekli güvenlik değerlendirmesi ve proaktif tehdit izlemesi gibi çok yönlü stratejilerle desteklenmesi kritik öneme sahiptir. Disiplinlerarası ekiplerin iş birliğiyle geliştirilecek kompleks güvenlik mimarileri, savunma derinliğini artırmada ve sistemsel direnci sağlamada hayati rol oynamaktadır.

Yaygın Siber Saldırı Senaryoları

Operasyonel Teknoloji (OT) sistemlerine yönelik saldırılar artmakta olup, çeşitli taktiklerle gerçekleştirilebilir.

  • Spear Phishing: Sistem yöneticilerini hedef alarak OT altyapısına erişim sağlamak.
  • Malware: Stuxnet gibi zararlı yazılımlar kullanarak kontrol sistemlerine zarar vermek.
  • DDoS Saldırıları: Hizmet reddi yoluyla operasyonel süreçleri aksatmak.
  • Data Exfiltration: Hassas verilerin çalınması ve sızdırılması.
  • Man in the Middle (MitM) Attack: İletişim kanallarına müdahale ederek veri akışını manipüle etmek.

Birçok saldırı, sistem zayıflıklarını ve insan hatalarını hedef alır.

Saldırıların etkisi, operasyonel sürekliliği bozarak kritik zararlara yol açabilir.

Güvenlik Stratejilerinin Önemi

Operasyonel Teknoloji sistemlerinin korunmasında bütünsel güvenlik stratejilerinin belli bir ağırlığı vardır. Özellikle endüstriyel kontrol sistemlerinin hedef alındığı saldırılar, bu stratejilerin önceliklendirilmesini zorunlu kılar.

Güvenlik stratejileri, sistemlerin dayanıklılığını ve tehditlere karşı duruşunu güçlendirir. Varsayılan güvenlik, erken tespit, etkili yanıt ve toparlanma yeteneği sağlayan kapsamlı yaklaşımlar ve güvenlik standartları, potansiyel saldırıların önüne geçilmesinde merkezi rol oynar. Özellikle OT sistemlerinin heterojen yapısı göz önüne alındığında, katmanlı savunma mekanizmalarının tasarımı hayati öneme taşımaktadır.

Yeterli ve etkin güvenlik stratejileri olmadan, OT sistemleri ciddi risklerle karşı karşıya kalabilir. Güvenliğin dört temel dikeni; güvenli yapılandırma, erişim kontrolü, izleme ve olaylara müdahale, sistemin bütünlüğünün korunmasına yöneliktir.

Risk Yönetimi ve Değerlendirme

Operasyonel Teknoloji (OT) sisteminde risk yönetimi, tehditlerin ve zafiyetlerin sistematik bir şekilde tanımlanması ve analiz edilmesini içerir. Bu süreç, kaynakların en etkin kullanımını ve risk azaltma çalışmalarını şekillendirir.

Güçlü bir risk yönetimi stratejisi, OT sisteminin savunurluğunu artırarak olası güvenlik ihlallerinin önüne geçilmesinde can damarı niteliğindedir. Zira bu alandaki riskler, sadece bilgi güvenliği kapsamına girmekle kalmaz, fiziksel etkileri ve işletmelerin sürekliliğine potansiyel tehditleri de kapsar. Risk değerlendirmesi, güvenlik açıkları ve tehdit vektörleri göz önünde bulundurularak dinamik bir yapıda yürütülür. Kritik varlıkların belirlenmesi, bu varlıklara yönelik tehditlerin saptanması ve savunmaların güçlendirilmesi sürecin başlıca adımlarıdır.

Kurumların riskleri değerlendirmek için kullanacağı en önemli araçlar arasında kapsamlı güvenlik incelemeleri, tehdit istihbaratı ve olay yanıt planlama gibi yöntemler bulunur. Bu yaklaşımlar, OT sistemlerinin karmaşık doğası ve geniş yelpazede bulunan endüstriyel bileşenler göz önüne alındığında, çok disiplinli bir anlayış gerektirir.

Risk yönetimini etkin bir şekilde uygulamak, siber güvenlik kültürünün organizasyon genelinde yayılması ve sürekli bir iyileştirme döngüsü içinde olmasını sağlar. Kısıtlı kaynaklar göz önünde bulundurulduğunda, en yüksek riski taşıyan senaryoların önceliklendirilmesi, vereceğimiz güvenlik kararlarının isabetliliği bakımından hayati önem taşır. Süreç boyunca, güvenlik politikalarının ve prosedürlerinin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi, organizasyonun risk toleransı ve güvenlik hedefleri ile uyumlu hale getirilmesi elzemdir.

Katmanlı Savunma Yaklaşımı

Operasyonel Teknoloji sistemlerinin korunması, çok katmanlı güvenlik stratejilerinin benimsenmesi ile mümkündür. Bu yaklaşımın temeli, saldırılara karşı birden fazla savunma hattının oluşturulmasıdır. Her katman, sistemlere sızmaya çalışan tehditlere karşı bir engel teşkil etmelidir.

Etkin bir katmanlı savunma, içeriden ve dışarıdan gelebilecek saldırıları tespit edebilmeli. Bu, farklı kontrollerin entegre bir şekilde çalışmasını gerektirir.

Potansiyel tehditlere karşı koymak için, saldırı yüzeyinin daraltılması elzemdir. Enine boyuna bir ağ mimarisi planlaması, gereksiz erişim noktalarının kapatılması anlamına gelir.

Siber güvenlik katmanlarının birbiriyle etkileşim içinde olması, güvenlik süreçlerinin sürekli güncellenmesini ve geliştirilmesini sağlar. Bu durum, adaptasyon ve esneklik gerektiren modern tehditlere karşı koruma sağlar.

Purdue modeli, OT ve IT sistemlerinin entegrasyonunu ve güvenliğini destekleyen bir referans çerçevesidir. Fiziksel güvenlikten başlayarak, ağ güvenliğine ve uç nokta korumaya kadar uzanan geniş bir yelpazedeki teknolojiler, politikalar ve prosedürler, katmanlı savunma çerçevesinin bel kemiğidir. Her biri, olası bir siber saldırının önüne geçmek için kritik öneme sahiptir.

Son olarak, ayrı ayrı savunma katmanlarının etkinliği, tüm güvenlik mimarisinin başarısı için kritik rol oynar. Sürekli izleme, intrüzyon algılama ve yanıt verme yetenekleri, potansiyel ihlalleri en aza indirgemek için şarttır.

Güvenliği Artırma Yöntemleri

Operasyonel Teknolojilerde (OT) güvenliği artırmak için, sistemin bütün yönleriyle birlikte değerlendirilmesi ve risklere göre önceliklendirme yapılması önem taşır. Özellikle kritik altyapılarda, güvenlik açıklarının analiz edilip giderilmesi, şifreleme teknolojilerinin güncellenmesi ve çok faktörlü kimlik doğrulama sistemlerinin kullanımı gibi güvenlik stratejileri hayati rol oynar.

Ağ segregasyonu, yani ağın farklı bölümlere ayrılması ve her bir bölgenin güvenlik düzeyinin ayrı ayrı yönetilmesi, hedef alanın daraltılmasını sağlar. Bu yaklaşım, operasyonel sürekliliği korurken potansiyel siber tehditleri izole etmekte etkili bir yöntemdir.

Güvenlik Politikaları ve Prosedürleri

Güvenlik politikaları, sistemin bütünlüğünü ve veri güvenliğini temin eden stratejik öneme sahip belgelerdir. Bu belgeler, kuruluşların riskleri tanımlaması, değerlendirmesi ve yönetebilmesi için temel oluşturur.

Kuruluşlar, belirlenen güvenlik politikalarını düzenli olarak gözden geçirmelidir. Yeni tehditlere ve teknolojik değişikliklere karşı güncel kalmak esastır.

Operasyonel altyapılar, sürekli gelişen siber tehdit manzarası nedeniyle dinamik güvenlik prosedürlerine ihtiyaç duyar. Bu, adaptasyon yeteneği ve esnekliği artırarak sistemlerin direncini güçlendirir.

İyi tanımlanmış prosedürler, olası bir güvenlik ihlali durumunda hızlı ve etkin müdahaleyi mümkün kılar. Bu, olay yönetimi planları ve acil durum prosedürlerini kapsayarak potansiyel hasarın azaltılmasını hedefler.

Etkili bir güvenlik politikası ve prosedürleri seti, personel eğitimi ve bilinçlendirme programlarıyla tamamlanmalıdır. Çalışanların, güvenlik politikalarının amacını ve kendi sorumluluklarını tam olarak anlaması kritik öneme sahiptir.

Son olarak, güvenlik politikalarını destekleyen teknolojik araçların doğru şekilde seçilip uyarlanması gerekmektedir. Mevcut güvenlik altyapısını güçlendirecek araçlar, tehditlere karşı proaktif koruma sağlar.

Fiziksel ve Ağ Güvenliği Uygulamaları

Operasyonel Teknoloji (OT) sistemlerinde fiziksel güvenlik, tesisin bütünlüğünün korunmasında kritik bir rol oynar. Bu sistemlere erişimin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekmektedir.

Ağ güvenliği ise, OT ortamlarında veri iletişiminin korunması için esas teşkil eder. Saldırganlar, ağ zafiyetlerini hedef alarak endüstriyel kontrol sistemlerine zarar verebilirler, bu nedenle robust ağ güvenliği kritik önem taşır.

İzinsiz girişleri engellemek için çok faktörlü kimlik doğrulama mekanizmaları şarttır. Erişim kontrol listeleri, güvenlik duvarları ve fiziksel bariyerler, hem fiziksel hem de siber tehditlere karşı bir savunma hattı oluşturmalıdır.

Kurumsal ağlar ve OT sistemleri arasındaki trafiği ayıran DMZ’ler (Demilitarize Bölge) ve VPN’ler (Sanal Özel Ağ) gibi çözümler, sistemler arası veri akışını kontrollü bir şekilde yönetmek için esastır. Bu, ağ katmanında ekstra bir güvenlik tabakası sağlar.

Son olarak, OT ortamlarında düzenli ağ izleme ve davranış analizi, anormallikleri erken tespit etmek için vazgeçilmezdir. Proaktif ağ izleme, tehdidin yayılmasını önleyerek hasarı minimize eder.

OT güvenliğinin yanı sıra genel siber güvenlik bilincinin artırılması ve güvenlik politikalarının etkin bir şekilde uygulanması da büyük önem taşımaktadır. Bu konuda bilgi ve becerilerinizi artırmak isterseniz, CyberSkillsHub tarafından sunulan “Siber Güvenlik Temelleri Eğitimi: Başlangıçtan İleri Seviyeye + Kariyer Rehberliği” başlıklı eğitim programımıza katılabilirsiniz. CyberSkillsHub eğitimleri, siber güvenlik alanında derinlemesine bilgi edinmek ve sektörde uzmanlaşmak isteyen bireyler için tasarlanmıştır.

Operasyonel Teknoloji ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Operasyonel Teknoloji (OT) nedir?

Operasyonel Teknoloji, endüstriyel süreçlerin otomasyonu ve kontrolünü sağlayan donanım ve yazılım sistemleridir. Özellikle üretim, enerji yönetimi ve altyapı hizmetleri gibi kritik alanlarda kullanılır.

Operasyonel Teknoloji güvenliği neden önemlidir?

OT sistemleri kritik altyapıları yönettiği için, güvenlikleri özel dikkat gerektirir. Sistemlerin güvenliği, alınan komutlar ve geri bildirimlerle doğrudan fiziksel dünyayı etkileyebilir, bu yüzden hem donanım hem de yazılım katmanları kapsamlı bir şekilde korunmalıdır.

Operasyonel Teknoloji ve Bilgi Teknolojisi (IT) arasındaki farklar nelerdir?

OT sistemleri, fiziksel cihazların izlenmesi ve kontrolü için geliştirilmiştir, sürekli çalışır ve sıkı zamanlama gereksinimleri vardır. IT sistemleri ise veri yönetimi, analizi ve dağıtımını önceliklendirir. Güvenlik yaklaşımları da bu farklı kullanım amaçlarına göre şekillenir.

Operasyonel Teknoloji sistemlerini hedef alan tehditler nelerdir?

OT sistemleri, zararlı yazılımlar, gelişmiş kalıcı tehditler (APT), hizmet dışı bırakma saldırıları (DDoS), ve tedarik zinciri saldırıları gibi çeşitli siber tehditlere maruz kalabilir. Bu tehditler, sistemlerin sürekli ve güvenilir çalışmasını riske atar.

Operasyonel Teknoloji için güvenlik stratejileri nasıl olmalıdır?

OT güvenlik stratejileri, katmanlı savunma yaklaşımı, risk yönetimi ve değerlendirme, ve güçlü erişim kontrolleri içermelidir. Stratejiler, sistem dayanıklılığını artırarak tehditlere karşı daha etkili bir duruş sağlamalıdır.

Risk yönetimi ve değerlendirme süreçleri OT için neden kritik öneme sahiptir?

OT sistemlerinde risk yönetimi, tehditlerin ve zafiyetlerin sistematik bir şekilde tanımlanıp analiz edilmesini içerir. Bu, güvenlik ihlallerinin önlenmesi ve iş sürekliliğinin korunmasında esastır.

Operasyonel Teknoloji sistemlerinde güvenlik artırma yöntemleri nelerdir?

Güvenliği artırmak için ağ segregasyonu, şifreleme teknolojilerinin güncellenmesi, çok faktörlü kimlik doğrulama sistemleri ve düzenli güvenlik incelemeleri gibi yöntemler kullanılmalıdır. Bu yaklaşımlar, siber tehditlere karşı daha robust bir koruma sağlar.

Faruk Ulutaş

Faruk Ulutaş, siber güvenlik alanında derinlemesine bir uzmanlıkla donanmış bir bilgisayar mühendisidir. Kapsamlı programlama diline hakimiyeti ve geniş tecrübesi ile çeşitli siber güvenlik projelerinde yer alıp başarılı sonuçlar elde etmiştir. Çeşitli hackathon, kodlama maratonları ve Capture The Flag (CTF) yarışmalarında, hem yurt içinde hem de yurt dışında, gösterdiği üstün performansla sıkça ön plana çıkmıştır. Ayrıca, küresel ölçekte faaliyet gösteren bazı büyük şirketlerin siber güvenlik sistemlerinde kritik güvenlik açıklıklarını başarıyla belirlemiştir. Üstlendiği projelerde kullanıcı güvenliğini sağlamak ve siber saldırılara karşı koymak için çözüm üretme konusunda büyük bir yetenek sergilemiştir. Ulutaş, CyberSkillsHub üzerindeki rolü ile birlikte, öğrencilere kendi deneyimlerini ve bilgilerini aktararak siber güvenlik konusunda yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.