DDoS Nedir? Türkiye’de DDoS Saldırıları Hakkında Bilgi

Ocak 23, 2024
DDoS Nedir? Türkiye'de DDoS Saldırıları Hakkında Bilgi görseli

İnternet altyapısının hayatımızdaki önemi gün geçtikçe artarken, acaba DDoS saldırıları ne denli bir tehdit oluşturuyor?

Saldırının tanımı ve yöntemi, uzmanlar arasında sıkça konuşulan bir konudur.

Türkiye’de yaşanan DDoS vakaları da dünya genelindeki trendleri yansıtmakta ve yerel altyapılara özel riskler barındırmaktadır.

DDoS Saldırılarının Temelleri

DDoS, yani Dağıtık Hizmet Reddi saldırısı, çok sayıda bilgisayarın hedeflenen bir sunucuya eş zamanlı olarak veri göndermesiyle gerçekleşir. Bu yoğun veri akışı sunucunun kaynaklarını tüketmekte ve hizmet vermekte zorlanmasına neden olmaktadır. Saldırının amacı; hizmetin aksaması, yavaşlaması ya da tamamen durmasını sağlamaktır.

Bir DDoS saldırısında, saldırganlar genellikle botnet olarak adlandırılan bir ağ kullanır. Botnet, kötü amaçlı yazılımlar ile ele geçirilmiş ve kontrol edilen birçok enfekte bilgisayarları içeririr. Bu enfekte cihazlar, hedef alınan sisteme karşı koordineli bir şekilde trafik yaratmak için kullanılır ve bu sayede saldırı, tek bir kaynaktan ziyade çoklu noktalardan geliyormuş gibi görünür.

Hedeflenen sistemin mevcut güvenlik mekanizmaları bu tür saldırılara karşı ne kadar dayanıklı olduğu, saldırının etkisini belirleyen en önemli faktörlerdendir. Etkili bir savunma stratejisi, siber güvenlik alanında uzmanların üzerinde durduğu kritik bir husustur.

DDoS Saldırısı Nedir?

DDoS saldırısı, internet üzerinden hizmet veren sistemlerin, kötü niyetli aktörler tarafından hizmet dışı bırakılmasını amaçlayan siber saldırı türüdür. Söz konusu saldırılar, sistemin kaynaklarını aşırı derecede yükleyerek hizmetin yavaşlamasına veya tamamen durmasına neden olur.

Saldırının gerçekleşme şekli, genellikle zombi bilgisayarlar olarak adlandırılan, botnet ağındaki kontrol altındaki bilgisayarların, hedef sunucuya eş zamanlı ve büyük miktarda sahte trafik göndermesiyle gerçekleşir. Bu kontrollü trafik seli, hedef sistemin işlem kapasitesini aşar ve normal kullanıcıların hizmet almasını engeller.

Türkiye’deki internet kullanıcılarının %76’sı DDoS saldırılarının farkında olmadığını belirtiyor.

DDoS saldırılarının etkisini belirleyen en önemli unsurlardan biri, hedeflenen sistemin sahip olduğu güvenlik önlemleridir. Yunan güvenlik duvarları, yük dengeleyiciler ve DDoS koruma hizmetleri gibi savunma mekanizmaları, saldırılara karşı önemli bir koruma sağlar. Bununla birlikte, sürekli gelişen saldırı yöntemleri karşısında, sistemin savunma altyapısının da dinamik şekilde güncellenmesi gerekmektedir.

Temel DDoS Türleri

DDoS (Dağıtık Hizmet Reddi) saldırıları, genellikle kendi içerisinde üç ana kategoriye ayrılır: hacim tabanlı, protokol tabanlı ve uygulama katmanı saldırıları. Her biri, sistem kaynaklarının tüketilmesine yönelik farklı yöntemler kullanır.

Hacim tabanlı flood saldırıları saniyede iletilen veri miktarını (bit-rate) maksimize eder. Örneğin, UDP flood, ICMP flood gibi yöntemlerle hedef ağın bant genişliğini doldurarak geçici olarak erişilemez hale getirirler. Bunlar, saldırıyı algılamak ve filtrelemek için gelişmiş ağ izleme ve analiz araçları gerektirir ve bu tip saldırıların yaygın göstergesi, aşırı düzeyde ağ trafiği artışıdır.

Protokol tabanlı saldırılarda ise, SYN flood, PING of Death ve Smurf Attack gibi taktiklerle hedef sistemin ağ veya transport katman protokollerini hedef alırlar. Bu saldırılar, sunucunun ya da ara ağ ekipmanlarının işlem kapasitesini tüketerek, normal trafiğin işlenmesini zorlaştırır veya imkânsız hâle getirir.

Uygulama katmanı saldırıları, HTTP flood veya yavaşloris gibi taktiklerle, hedef web sunucusunun uygulama seviyesindeki kaynaklarını hedef alır. Bu yöntemler, çok az miktarda ağ trafiği kullanarak etkili olabilir ve genellikle saldırıları tespit etmek daha zordur, çünkü meşru kullanıcı trafiğine benzer davranışlar sergileyebilirler. Dolayısıyla, bu saldırılara karşı derinlemesine paket incelemesi ve uygulama katmanı verilerinin dikkatli analizi gereklidir.

Saldırıların İşleyiş Mekanizması

DDoS saldırıları, büyük miktarda sahte ağ trafiği ile hedef sistem veya sunucuyu aşırı yük altına sokma temeline dayanır. Bu sahte trafik, sistem kaynaklarını tüketir ve meşru kullanıcıların hizmetlere erişimini engeller, böylece sistem çökertilebilir veya erişilemez hale gelebilir.

Saldırılar, genellikle botnetler aracılığıyla koordine edilir. Bir botnet, siber suçlular tarafından kontrol edilen zombi bilgisayar ağıdır.

Bu zombi bilgisayarlar, hedefe yönelik senkronize ve otomatik trafik gönderme işlemine katılır. Saldırı, büyük miktarda veriyi hızla ve sürekli olarak göndererek hedefi boğar.

Kullanılan yöntemler arasında SYN flood, UDP flood, ICMP flood ve HTTP flood gibi çok çeşitli saldırı vektörleri yer alır. Her bir yöntem, hedef ağın veya sunucunun belirli bir yönünü hedef alarak, ağ bağlantılarını tıkar veya işlem kapasitesini aşırı yükler.

Başarıya ulaşan bir DDoS saldırısı, sadece hedeflenen kuruluşa mali zarar verebilir; aynı zamanda kullanıcı güvenini sarsar ve marka itibarına da zarar verebilir. Bu nedenle kuruluşlar, bu tür saldırılara karşı önleyici tedbirler almalıdır.

Önleyici tedbirler arasında, ağ trafiği izleme, saldırı algılama sistemleri ve dağıtık kaynaklar kullanmak gibi stratejiler bulunmaktadır. İyi bir savunma stratejisi, olası DDoS saldırılarını etkisiz hale getirebilecek çok katmanlı güvenlik önlemlerini içermelidir.

Türkiye’deki DDoS Tehdidinin Boyutları

Türkiye, stratejik konumu ve büyüyen dijital ekonomisi itibariyle, DDoS saldırıları için cazip bir hedef haline gelmiştir. Bu durum, hem özel sektör hem de kamu kurumları için ciddi riskler taşımaktadır.

Siber güvenlik altyapısının geliştirilmesine rağmen, Türkiye’de birçok kuruluşun DDoS saldırılarına karşı yeterince hazırlıklı olmadığı gözlemlenmektedir. Saldırıların boyutu ve sıklığı artarken, bu saldırıları savuşturma kapasitesi konusunda endişeler de derinleşmektedir.

DDoS saldırılarının sebep olduğu kesintiler, e-ticaret platformlarından finans sektörüne kadar geniş bir yelpazeyi etkileyebilmekte, Türkiye’nin dijital dönüşümü için ciddi engeller oluşturmaktadır.

Türkiye’nin Siber Güvenlik Durumu

Türkiye’de siber güvenlik altyapısının güçlendirilmesiyle birlikte kurumların bilinç düzeyi de artmıştır; ancak bu çabalar yeterli mi, sorusu sıkça sorulmaktadır. Bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte, kötü niyetli aktörlerin de saldırı yöntemlerini geliştirdikleri bir gerçektir.

Kurumlar, özellikle kritik altyapıları korumak adına sürekli yeni savunma mekanizmaları geliştirmek zorundadır. DDoS saldırıları da bu mekanizmaların önemli bir test alanıdır.

DDoS saldırıları karşısında proaktif bir yaklaşım benimsenmesi ve sürekli güncellenen savunma stratejilerinin hayata geçirilmesi Türkiye’de kritik önem taşımaktadır. Saldırılara karşı anında tepki vermek, aynı zamanda riskleri minimuma indirmek için etkili ağ yönetimi ve trafik analizi yöntemlerini uygulamak gerekmektedir.

Siber güvenlik konusunda ulusal bir yaklaşımın benimsenmesi ve bu kapsamda eğitilen insan kaynağının arttırılması Türkiye için büyük önem arz etmektedir. Kalkınma planlarında yer alan siber güvenlik yatırımlarının hızlandırılması, entegre siber savunma sistemlerinin kurulması ve uluslararası iş birliklerinin yoğunlaştırılması, ülkenin siber güvenlik seviyesini artıracak ve DDoS gibi tehditlerle mücadelede daha etkin olunmasını sağlayacaktır.

Öne Çıkan Türkiye Özelinde DDoS Vakaları

Türkiye’nin dijital altyapısı, DDoS saldırılarına karşı önemli bir hedef haline gelmiştir. Ülkemizdeki öne çıkan vakalarda, genellikle finans ve telekomünikasyon sektörleri hedef alınmıştır.

Dünya genelinde yaşanan artışa paralel olarak Türkiye’de de DDoS saldırılarının sıklığında ve şiddetinde bir artış gözlemlenmektedir. Kötü niyetli aktörler, geniş ölçekli botnet ağlarını kullanarak hizmet reddi saldırıları gerçekleştirirken, kurumlar bu saldırılara karşı hızlı ve etkili müdahale etmek zorunda kalmaktadır. Özellikle e-ticaret platformları, haber portalları ve kamu kurumlarının online hizmetleri, bu tür saldırılardan en çok etkilenen alanlar arasında yer almaktadır.

Eğitim alanında da siber güvenlik farkındalığının artması gerektiği bu saldırılar sayesinde daha net anlaşılmaktadır. Özellikle üniversiteler ve büyük öğretim kurumları, sıkça karşılaştıkları DDoS saldırılarını önlemek için, öğrenciler ve personel arasında bilinçlendirme çalışmaları yapmaktadır.

Son yıllarda Türk finans sektörüne yönelik yapılan DDoS saldırıları, ulusal çapta endişe uyandırmış ve bu tehditlere karşı ciddi önlemlerin alınmasını zorunlu kılmıştır. Saldırıların boyutunun büyüklüğü, kurumları güvenlik duvarları, DDoS koruma servisleri ve sürekli izleme gibi tedbirlere daha fazla yatırım yapmaya yönlendirmiştir. Bu durum, hem maliyetleri artırsa da, sektörün siber saldırılara karşı direncini güçlendirici etmenler olarak görülmektedir.

DDoS Saldırılarını Tespit Etme ve Önleme Yöntemleri

DDoS saldırılarını tespit etmek ve önlemek için bir dizi savunma stratejisi ve teknolojisinin kullanılması şarttır. Öncelikle, trafik analizi yoluyla anormal davranış desenleri saptanarak saldırılardan şüphelenilen durumlar erken aşamada belirlenebilir. Kuruluşlar, İçerik Dağıtım Ağları (CDN) ve DDoS koruma servisleri gibi çözümleri devreye alarak siber saldırganların hedef aldığı kaynakları koruyabilir. Ayrıca, geçiş kapasitesini artırma ve ağ yapılandırmasını sürekli gözden geçirme gibi proaktif adımlarla sistemin direncini güçlendirme yoluna gidilebilir. Saldırı tespiti için kullanılan otomatik sistemler, potansiyel tehditleri önceden algılayarak hızlı harekete geçme fırsatı tanırken, acil durum planlarının oluşturulması ve tatbik edilmesi de kriz anında gerekli müdahalelerin zamanında yapılmasını sağlar. İşin özünde, çapraz katman saldırı tespiti, davranışsal bazlı tespit sistemleri ve botnet algılama mekanizmaları gibi gelişmiş siber güvenlik çözümlerinin entegrasyonu, Türkiye’deki kurumları ve kuruluşları DDoS saldırılarının zararlı etkilerinden korumak için hayati önem taşımaktadır.

Erken Tespit İşaretleri

DDoS saldırılarının erken tespiti, ağ performansındaki ani ve açıklanamaz değişiklikler ile mümkündür. Bu bağlamda, normalden yüksek trafik hacmi gözlemlendiğinde alarma geçilmelidir. Yavaşlayan veya kesilen hizmet, erken bir uyarı işareti olabilir.

Ağ üzerindeki bazı servislerin veya uygulamaların cevap sürelerinde ani gecikmeler dikkate alınmalı. Çünkü bu, DDoS saldırısının başladığının bir göstergesi olabilir.

Anormal trafik modelleri, genellikle DDoS saldırılarının habercisidir. Özellikle belirli bir hedefe yönelik trafik yoğunluğunda artış gözlemlendiğinde, saldırı ihtimali yüksektir.

Saldırı altındaki sistemlere gelen isteklerin birçoğu sahte veya kopyalanmış IP adreslerden gelmektedir. Günlük analizi, bu tür şüpheli aktiviteleri ortaya çıkarabilir.

Ağ trafiğindeki anormalliklere ek olarak, firmanın siber güvenlik sistemlerini bypass etmeyi amaçlayan olağandışı port ve protokol kullanımı da erken uyarı sinyallerindendir. Bu tür bilgiler, sistem günlüklerinin yakından izlenmesiyle tespit edilebilir.

Son olarak, eğer bir sistem kaynakları üzerinde anormal bir yük veya kapasitenin aşırı kullanımı gözlemlenirse, bu durum bir DDoS saldırısının başlangıcı olabilir. Saldırının etkilerini azaltmak için derhal tedbirler alınmalıdır.

Etkili Koruma Stratejileri

DDoS saldırılarına karşı etkin korunma, proaktif önlemler ve dinamik savunma stratejilerinin birleşimini gerektirir.

 1. Ağ altyapısını izleme: Sürekli izleme, trafikteki anormallikleri hızla tespit etmeyi sağlar.
 2. Bant genişliği yönetimi: Yeterli bant genişliği, beklenmedik trafik yüklerine karşı dayanıklılık sağlar.
 3. Saldırı algılama sistemleri: Saldırıları erkenden algılayıp müdahale mekanizmalarını harekete geçirebilecek sistemlerin bulunması elzemdir.
 4. Eşzamanlı saldırı hafifletme çözümleri: Saldırı anında otomatik olarak devreye giren hafifletme çözümleri, zararları minimize eder.
 5. Yedekleme ve re-route işlemleri: Kritik veri ve servislerin yedeklenmesi ve trafiğin alternatif yollar üzerinden yönlendirilmesi.
 6. İçerik dağıtım ağları (CDN): Dağıtık sunucuların kullanımı, trafik yükünü yayarak riski azaltır.
  Çoklu katmanlı güvenlik yaklaşımlarının benimsenmesi, saldırı tehdidine karşı direnci artırır.

Son teknolojik araçların yanı sıra eğitimli ve tecrübeli siber güvenlik uzmanları, bu stratejilerin etkin şekilde uygulanmasında kritik rol oynar. DDoS saldırılarının nasıl tespit edileceği ve önlenmesi ile ilgili daha fazla bilgiye “Siber Güvenlik: Teknolojik Tehditlere Karşı Nasıl Savunulur” başlıklı yazımızda ulaşabilirsiniz.

DDoS Sonrası Hasar Kontrolü ve İyileştirme Süreci

DDoS saldırısının etkilerinin tespit edilmesi ve azaltılması için hızlı ve etkin bir hasar kontrol süreci kritik öneme sahiptir. İlk adım, saldırının başlamasıyla birlikte ağ kaynaklarının ve hizmetlerin durumunu gözden geçirmektir. Olaya müdahale ekibinin aktifleşmesi, etkilenen sistemlerin izole edilmesi ve acil durum planlarının devreye sokulması zararı sınırlamak için gerekli işlemler arasındadır. Ayrıca, gerçekleşen saldırının boyutu ve türü hakkında detaylı bir analiz yapılmalıdır ki önleyici stratejiler geliştirilebilsin.

İyileştirme ve normale dönüş sürecinde ise, kritik sistemlerin ve verilerin yedeklerinden faydalanarak operasyonel faaliyetlerin yeniden başlatılması temel adımlardandır. Bu aşamada siber güvenlik uzmanları, ağın eski çalışır duruma getirilmesi ve gelecekte benzer saldırılara karşı savunmanın güçlendirilmesi için gereken düzenlemeleri de yaparlar. Özellikle saldırı tespit edildikten sonra uygulanan nihai iyileştirme çalışmaları, sistemin uzun vadede sağlıklı çalışmasını sağlamaya yöneliktir.

Saldırı Sonrası Adımlar

DDoS saldırısı tespit edildiğinde ilk yapılması gereken, sistemin zarar görmesini minimize edecek önlemlerin alınmasıdır. Bu süreçte hızlı hareket, hasarın boyutunu belirgin şekilde etkiler.

 • Trafik analizi yaparak: Saldırıyı gerçekleştiren kötü niyetli trafik akışını belirlemek.
 • İletişimi kesmeyi düşünmek: Şüpheli trafik akışının bloke edilmesi veya yönlendirilmesi.
 • Ağ kaynaklarını korumak için harekete geçmek: Önemli servislere yeterli kaynak ayırarak bunları koruma altına almak.
 • Yedekleme sistemlerini devreye sokmak: İşlemlerin yedek sistemlere yönlendirilmesi.
 • Saldırının izole edilmesini sağlamak: Zararın yayılmasını engellemek.
 • İlgili taraflar ve müşteriler ile iletişime geçmek: Durum hakkında bilgilendirme yapmak ve güvenlik protokolleri hakkında yönlendirme sağlamak.

Bu tür saldırılar sırasında iletişim kanalları açık tutulmalı ve tüm paydaşların bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.

İşlemlerin normal düzenine dönmeye başladığı anda, saldırının kaynağını ve tekniklerini detaylı bir şekilde analiz etmek, sistem güvenliğinin artırılması için elzemdir.

Uzun Süreli Güvenlik Planlaması

Uzun süreli güvenlik planlaması, gelecekteki DDoS saldırılarına karşı önlem almak için stratejik bir yaklaşım gerektirir. Bu yaklaşımda, sistemlerin sürekli izlenmesi ve mevcut güvenlik önlemlerinin düzenli olarak güncellenmesi esastır.

Risk değerlendirmesinin ardından, uygun güvenlik politikalarının oluşturulması ve bu politikaların tüm organizasyon tarafından benimsenmesi kritik öneme sahiptir. Bu politikaların etkinliğini sürdürmek için eğitim programları ve düzenli güvenlik tatbikatları planlanmalıdır.

Ağ altyapısının olası zafiyetlerini belirlemek ve bu zafiyetleri gidermek için belirli aralıklarla güvenlik denetimleri yapılması gerekmektedir. Bu tip denetimler, potansiyel saldırı vektörlerini azaltmayı ve sistemlerin dayanıklılığını artırmayı amaçlar.

Dinamik savunma mekanizmaları, düşmanın taktiklerine göre adaptasyon sağlamak için hayati önem taşır. Siber güvenlik teknolojilerinin gelişimine ayak uydurarak, saldırıya karşı proaktif davranış sergilenmesi ve bunun için gerekli altyapının oluşturulması şarttır.

Nihayetinde, güvenlik planlaması bir süreçtir ve daima dinamik bir yapıda olmalıdır. Sürekli eğitim, geliştirme ve güncelleme ile bu planlamalar canlı tutulmalı ve tehditlere karşı etkin bir savunma mekanizması oluşturulmalıdır. Siber güvenlik alanında kendinizi geliştirmek istiyorsanız, web sitemizde bulunan kurslarımızı inceleyebilirsiniz. Bu kurslar, konu hakkında derinlemesine bilgi edinmenize ve becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.

DDoS ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

DDoS saldırısı nedir?

DDoS (Dağıtık Hizmet Reddi) saldırısı, hedeflenen bir sunucuya çok sayıda bilgisayardan eş zamanlı olarak aşırı miktarda sahte trafik gönderilmesiyle gerçekleşir. Bu, sunucunun kaynaklarını tüketir ve normal hizmetlerin aksamasına neden olur.

Türkiye’deki DDoS saldırıları neden artıyor?

Türkiye’nin stratejik konumu ve dijitalleşen ekonomisi, DDoS saldırıları için cazip bir hedef haline getirmiştir. Özellikle finans ve telekomünikasyon sektörleri bu tür saldırılardan sıkça etkilenmektedir.

DDoS saldırıları nasıl tespit edilir?

DDoS saldırıları, ağ performansındaki ani değişikliklerle tespit edilebilir. Normalden yüksek trafik hacmi, kesilen veya yavaşlayan hizmetler ve cevap sürelerindeki gecikmeler, saldırının erken işaretleri arasındadır.

DDoS saldırılarına karşı Türkiye’deki kurumlar nasıl korunabilir?

Kurumlar, ağ trafiğini sürekli izleyerek ve saldırı algılama sistemleri kurarak korunabilir. Ayrıca, içerik dağıtım ağları (CDN) ve DDoS koruma servislerini kullanarak hedef kaynakları koruma altına alabilirler.

Bir DDoS saldırısı sonrası hasar nasıl kontrol altına alınır?

Saldırı tespit edildiğinde, trafik analizi yaparak kötü niyetli trafik akışı belirlenmeli ve şüpheli trafik akışı bloke edilmelidir. Ayrıca, zararın yayılmasını engellemek için ağ kaynaklarını koruma altına almak ve yedek sistemleri devreye sokmak önemlidir.

Faruk Ulutaş

Faruk Ulutaş, siber güvenlik alanında derinlemesine bir uzmanlıkla donanmış bir bilgisayar mühendisidir. Kapsamlı programlama diline hakimiyeti ve geniş tecrübesi ile çeşitli siber güvenlik projelerinde yer alıp başarılı sonuçlar elde etmiştir. Çeşitli hackathon, kodlama maratonları ve Capture The Flag (CTF) yarışmalarında, hem yurt içinde hem de yurt dışında, gösterdiği üstün performansla sıkça ön plana çıkmıştır. Ayrıca, küresel ölçekte faaliyet gösteren bazı büyük şirketlerin siber güvenlik sistemlerinde kritik güvenlik açıklıklarını başarıyla belirlemiştir. Üstlendiği projelerde kullanıcı güvenliğini sağlamak ve siber saldırılara karşı koymak için çözüm üretme konusunda büyük bir yetenek sergilemiştir. Ulutaş, CyberSkillsHub üzerindeki rolü ile birlikte, öğrencilere kendi deneyimlerini ve bilgilerini aktararak siber güvenlik konusunda yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.